E-iesniegums

Sadaļā "E-iesniegums" Jūs varat ātri un ērti elektroniski iesniegt iestādes kompetencē esošu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu, atbilstoši Iesniegumu likumam.

Jūsu iesniegums tiks reģistrēts Valsts valodas centrā un saskaņā ar Iesniegumu likumu atbilde tiks sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Nosūtot iesniegumu Valsts valodas centram, lūdzam obligāti aizpildīt laukus, kas atzīmēti ar (*). To neaizpildīšanas gadījumā Valsts valodas centrs patur tiesības iesniegumu atstāt bez izskatīšanas.
Ievadot informāciju laukā "Jautājums", Jūs uzņematies pilnu atbildību par tās saturu. Ja iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs, Valsts valodas centrs patur tiesības iesniegumu atstāt bez izskatīšanas.

Pievienot dokumentu (PDF, DOC, JPG līdz 10mb)

Pievienot dokumentu (PDF, DOC, JPG līdz 10mb)

Pievienot dokumentu (PDF, DOC, JPG līdz 10mb)

Pievienot dokumentu (PDF, DOC, JPG līdz 10mb)

Pievienot dokumentu (PDF, DOC, JPG līdz 10mb)
Vēlos saņemt atbildi no Valsts valodas centra.