Terminu datubāze

TTC (tagad - VVC)  terminu datubāze internetā.

Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ VVC tiešsaistes terminu datubāze nav pieejama. Lūdzam izmantot Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas datubāzi Akadterm: http://termini.lza.lv/

Šajā bezmaksas plašpieejas interneta terminu datubāzē ir ap 352 000 dažādu nozaru terminu šķirkļu no TTC un VVC izstrādātajiem, attiecīgās terminoloģijas darba grupās akceptētajiem un saskaņotajiem terminu krājumiem, kā arī Militārās terminoloģijas apakškomisijas apstiprinātā terminoloģija, LZA Terminoloģijas komisijā un tās apakškomisijās apstiprinātie termini un citi terminu krājumi.

Lai datubāzes izmantošana būtu efektīvāka, lūdzam pievērst uzmanību norādītajam termina avotam, tā publicēšanas gadam (aktualitātei), nozarei, termina statusam (uzticamībai: termins akceptēts kādā no terminoloģijas darba grupām, apstiprināts LZA Terminoloģijas komisijā u.c.) un pievienotajiem komentāriem, kā arī izvērtēt termina atbilstību konkrētajam kontekstam.

Šī terminu datubāze ir informatīva, tā sniedz priekšstatu par dažādos terminoloģijas avotos (vārdnīcās, datubāzēs, biļetenos u.c.) publicētajiem terminiem, ļaujot lietotājam veikt savām vajadzībām atbilstošāko izvēli. Vēršam uzmanību, ka datubāzē apkopota gan dažādu nozaru aktuālā terminoloģija, gan arī terminu krājumi ar vēsturisku nozīmi.

Visu terminu datubāze, meklēšana