Vakances

8.02.2017. | Aicinām pievienoties savai komandai atbildīgu un enerģisku Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas

- VECĀKO INSPEKTORU/I Rīgā (ierēdņa amats – 1 vakance uz nenoteiktu laiku)!

Ja Tev patīk darbs ar likuma normām un to piemērošanu praksē, kā arī Tu labprāt strādā ar cilvēkiem, lielākoties ārpus biroja, piesakies un kļūsti par daļu no Valsts valodas centra komandas!

Mēs sagaidām:
- atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
- akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnē);
- praktisko darba pieredzi jomā, kas saistīta ar normatīvo aktu piemērošanu vai ievērošanas uzraudzību valsts iestādē (tiks uzskatīta par priekšrocību);
- teicamas valsts valodas zināšanas;
- labas angļu valodas zināšanas (tiks uzskatītas par priekšrocību);
- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office standarta programmas, interneta pārlūkprogrammas) un biroja tehniku;
- spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, analītiski spriest, skaidri argumentēt savu viedokli;
- labas komunikācijas un laika plānošanas prasmes.

Galvenie pienākumi būs:
- īstenot valsts valodas lietojuma uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- sastādīt pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;
- konsultēt privātpersonas un iestādes valsts valodas lietošanas jautājumos.

Mēs piedāvājam:
- mēnešalgu no 670 EUR (pārbaudes laikā) līdz 780 EUR pirms nodokļu nomaksas;
- veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika);
- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
- dažādus labumus atkarībā no darba izpildes novērtējuma;
- darbu gan birojā, gan ārpus tā.

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime „Privātpersonu kontrole”, III A līmenis un 9. mēnešalgu grupa.

Gaidīsim Tavu pieteikuma vēstuli; CV; augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju; aizpildītu iesnieguma formu un aptaujas anketu, kura pieejama mūsu mājaslapā.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz otro kārtu.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 27. februārim jeb 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Valsts valodas centrā Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010 vai jānosūta uz e-pastu: personals@vvc.gov.lv ar norādi „Pieteikums vecākā inspektora amatam”. Tālrunis uzziņām 67334638.


13.10.2015. | Konkurss sabiedriskajiem palīgiem (beztermiņa)

  

Valsts valodas centrs aizsargā valsts valodas 
lietotāju tiesības un intereses, sekmē valodas 
kultūrvides sakārtošanu un veicina latviešu 
valodas funkcionēšanu.

 Vai vēlaties sniegt savu artavu latviešu valodas stiprināšanai un attīstībai? 
Valsts valodas centra izveidotā „Sabiedrisko palīgu institūta” mērķis ir sniegt iespēju Latvijas iedzīvotājiem saņemt plašāku informāciju un individuālas konsultācijas par Valsts valodas likuma nozīmi un tā ievērošanu. 

Valsts valodas centrs izsludina beztermiņa konkursu „Par Valsts valodas centra sabiedriskajiem palīgiem” un aicina pieteikties enerģiskus un atbildīgus -
 
- SABIEDRISKOS PALĪGUS!
 
Ja Jūs labprāt strādātu ar cilvēkiem, esat pacietīgs/-a, kā arī Jūs saista darbs ar latviešu valodas jautājumiem, piesakieties un kļūstiet par daļu no Valsts valodas centra komandas!
 
Ko darīs sabiedriskais palīgs savā dzīvesvietas reģionā?
- konsultēs personas par valsts valodas lietojumu publiskajā vidē;
- palīdzēs izprast Valsts valodas likumu;
- izskaidros veidus, kā iespējams novērst Valsts valodas likuma pārkāpumus.
 
Prasības pretendentiem/-ēm:
-        sasniedzis/-gusi 21 gada vecumu;
-        augstākā izglītība;
-        latviešu valoda – dzimtā valoda vai valsts valodas zināšanas ir augstākā līmeņa 2. pakāpē (C2).
 
Mēs piedāvājam:
‑ apmācības par Valsts valodas likumu un tā piemērošanu, latviešu valodas kultūras jautājumos un saskarsmes psiholoģijā;
‑ kompensāciju par ceļa izdevumiem braucienam uz biroju vienreiz ceturksnī;
‑ pieredzējušu darbinieku atbalstu;
‑ praktisku pieredzi jomas interesentiem.
 

Pieteikties ir vienkārši! Gaidīsim no Jums:

 sab_palig_doc

Konkurss ir beztermiņa, tādēļ pieteikties pretendenti var jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu un CV elektroniski uz e-pastu: personals@vvc.gov.lv vai iesniedzot personīgi, vai nosūtot pa pastu Valsts valodas centram Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Konkursa nolikums

Līdzdarbības līgums