Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļas pakalpojumi 2014

Identifikācijas numurs
Iepirkuma priekšmets
Izsludināšanas datums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Statuss
Rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu sniegšana
26.11.2014.
12.12.2012.
noslēdzies