Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļas pakalpojumi 2013

Identifikācijas numurs
Iepirkuma priekšmets
Izsludināšanas datums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Statuss
Rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu sniegšana
26.11.2012.
07.12.2012.
noslēdzies