Vakances

Valodas kontroles departaments nodrošina valsts valodas lietotāju tiesību un interešu ievērošanu, veicot Valsts valodas likuma normu izpildes uzraudzību.

Mūsu vērtības ir attīstība, kvalitāte, profesionalitāte, sadarbība un atbildība.

Aicinām pievienoties savai komandai mērķtiecīgu, jauniem izaicinājumiem gatavu un atbildīgu Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas

- VECĀKO INSPEKTORU/I (2 vakances uz nenoteiktu laiku)!

Mēs piedāvājam:
 • iespēju patstāvīgi pieņemt lēmumus un plānot veicamos pienākumus;
 • mēnešalgu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai – 1. kategorija: 835,00 EUR, 2. kategorija: līdz 1015,00 EUR, 3. kategorija: līdz 1190,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika);
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • papildatvaļinājumu un citus motivējošus labumus atkarībā no darba izpildes novērtējuma;
 • elastīgu darba laiku un darbu gan birojā, gan ārpus tā.
Mēs Jums uzticēsim:
 • doties pārbaudēs, sastādīt pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;
 • konsultēt privātpersonas un iestādes valsts valodas lietošanas jautājumos.
Mēs sagaidām:
 • atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnē);
 • darba pieredzi jomā, kas saistīta ar normatīvo aktu piemērošanu pēdējo piecu gadu laikā;
 • darba pieredzi valsts pārvaldē (pieredze ar kontroli saistītā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar standarta datorprogrammām (priekšrocība pretendentiem ar Doclogix sistēmas lietošanas pieredzi).

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3. saime „Privātpersonu kontrole”, III A līmenis un 9. mēnešalgu grupa.

Gaidīsim pieteikuma vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, aizpildītu iesnieguma formu un aptaujas anketu.

Pieteikumi līdz 2018. gada 5. oktobrim jāiesniedz Valsts valodas centrā Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, vai jānosūta uz e-pastu: personals@vvc.gov.lv ar norādi „Pieteikums vecākā inspektora amatam”. Tālrunis uzziņām 67334638.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts valodas centrs informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekšminētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts valodas centrs, kontaktinformācija: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010;

3) visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā vienu gadu, lai nodrošinātu Valsts valodas centra tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Valsts valodas centrs saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

VDAR 13. pantā minēto papildinformāciju Jūs varat iegūt Valsts valodas centra mājaslapas sadaļā „Privātuma politika”.