Vecākie inspektori

Vecākais inspektors

Kontakti

Pārraudzības reģions


Valodas kontroles departamenta
Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļa 

Gunta Zērvēnagunta.zervena@vvc.gov.lvRīgas Centra rajons
 67221257
 Apmeklētājus pieņem:
 Rīgā, Eksporta ielā 6
 pirmdienās no 09.00-12.00 
  
  
Sigita Pētersonesigita.petersone@vvc.gov.lvRīgas Ziemeļu rajons
 67334634
 Apmeklētājus pieņem:
 Rīgā, Eksporta ielā 6
 otrdienās no 13.00–16.00
  
  
Madara Rēķemadara.reke@vvc.gov.lvRīgas Zemgales priekšpilsēta
 67334634
 Apmeklētājus pieņem:
 Rīgā, Eksporta ielā 6
 ceturtdienās no 09.00-12.00
  
  
Daina Milleredaina.millere@vvc.gov.lvRīgas Latgales priekšpilsēta
 67221257
 Apmeklētājus pieņem:
 Rīgā, Eksporta ielā 6
 pirmdienās no 13.00-16.00
  
  
Anda Pilmaneanda.pilmane@vvc.gov.lv Rīgas Kurzemes rajons
 67334634
 Apmeklētājus pieņem:
 Rīgā, Eksporta ielā 6
 otrdienās no 09.00-12.00
  
Alda Eva Lācealda.eva.lace@vvc.gov.lvRīga; Salaspils, Ikšķiles, Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Babītes, Baldones, Ķekavas, Mārupes novads
 67221257
 Apmeklētājus pieņem:
 Rīgā, Eksporta ielā 6
 trešdienās no 09.00-12.00
  
  
Zane Biedriņazane.biedrina@vvc.gov.lvRīga, Jūrmala; Ādažu, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Inčukalna, Jaunpils, Mālpils, Ropažu, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu, Tukuma novads
 67334634
 Apmeklētājus pieņem:
 Rīgā, Eksporta ielā 6
 ceturtdienās no 13.00-16.00
  
  
Lelde Zvirgzdiņalelde.zvirgzdina@vvc.gov.lvRīgas Vidzemes priekšpilsēta
 67334634
 Apmeklētājus pieņem:
 Rīgā, Eksporta ielā 6
 trešdienās no 13.00-16.00 
  
  


Valodas kontroles departamenta
Valodas kontroles reģionālā nodaļa

Viola Vītolbergaviola.vitolberga@vvc.gov.lvVentspils; Dundagas, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Talsu, Ventspils novads
 29147724
Apmeklētājus pieņem:
 

Ventspilī, Jūras ielā 34, 326.kabinetā ceturtdienās no 13.00-16.00

  
  
Aelita Aplokaaelita.aploka@vvc.gov.lvLiepāja; Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes, Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Brocēnu, Saldus novads
 25608068
 Apmeklētājus pieņem:
 Liepājā, Kungu ielā 2, 2.stāvā.
 ceturtdienās no 13.00-17.00
Dzintra Skrūzmanedzintra.skruzmane@vvc.gov.lvValmiera; Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Krimuldas, Salacgrīvas, Siguldas, Strenču, Valkas novads
 26466539
 Apmeklētājus pieņem:
 Drabešu pagastā, Līvu ciemā, ‘’Brīves’’, 1.stāvā.
 piektdienās no 10.00–13.00
  
Anta Kalvišaanta.kalvisa@vvc.gov.lvAlūksnes, Apes, Gulbenes, Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, Varakļānu, Smiltenes novads
 29420053
 Apmeklētājus pieņem:
 Alūksnē, Dārza ielā 11, 405. kabinetā
 otrdienās no 15.00–17.00, trešdienās no 10.00–13.00
  
Marija Stalidzāne

marija.stalidzane@vvc.gov.lv
Apmeklētājus pieņem:
Jēkabpilī, Rīgas iela 150a
otrdienās no 10.00-12.00

Jēkabpils; Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru novads
 
 
Lolita Kovaļenkololita.kovalenko@vvc.gov.lvRēzekne; Rēzeknes, Viļānu, Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novads
 20223568
 Apmeklētājus pieņem:
 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 201. kabinetā (ieeja no pagalma puses)
 piektdienās no 9.00–12.00
  
Evisa Uškāneevisa.uskane@vvc.gov.lvRēzekne; Ludzas, Zilupes novads
 27821777
 Apmeklētājus pieņem:
 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 201. kabinetā (ieeja no pagalma puses)
 pirmdienās no 9.00-12.00
  
Ināra Kriškijāneinara.kriskijane@vvc.gov.lvDaugavpils; Ilūkstes, Aglonas, Krāslavas novads
 28378675
 Apmeklētājus pieņem:
 Daugavpilī, Rīgas ielā 22, 14. kabinetā
 pirmdienās no 9.00–12.00
  
Rita Petrovarita.petrova@vvc.gov.lvDaugavpils; Daugavpils, Dagdas novads
 29275715
 Apmeklētājus pieņem:
 Daugavpilī, Rīgas ielā 22, 14. kabinetā
 ceturtdienās no 10.00–12.00
 
Aivars Jankovskisaivars.jankovskis@vvc.gov.lvDaugavpils
 29578721
 Apmeklētājus pieņem:
 Daugavpilī, Rīgas ielā 22, 14. kabinetā
 

 otrdienās no 10.00–12.00