Starptautiskie tiesību akti - STA

General Comment No. 7 (2005) Implementing child rights in early childhood, CRC/C/GC/7/Rev.1

General Comment No. 7 (2005) Implementing child rights in early childhood, CRC/C/GC/7/Rev.1

Vispārējais komentārs Nr. 7 (2005) Bērnu tiesību īstenošana agrīnā bērnībā ..

ICAO Policy on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families

ICAO Policy on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families

ICAO politikas nostādnes par palīdzības sniegšanu aviācijas negadījumos cietušajiem un viņ..

Small craft -- Fire protection — (ISO 9094:2015)

Small craft -- Fire protection — (ISO 9094:2015)

Mazizmēra kuģi. Ugunsdrošība (ISO 9094:2015) ..

no 1. līdz 4. kopā 4 (Lapu skaits - 1)