Vecākie inspektori


Vecākais inspektors

Kontakti

Pārraudzības reģions

Valodas kontroles departamenta
Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļa 

Gunta Zērvēna

gunta.zervena@vvc.gov.lv

67221257

Apmeklētājus pieņem:

Rīgā, Eksporta ielā 6

pirmdienās 09.00-12.00

Rīgas Centra rajons

Madara Rēķe

madara.reke@vvc.gov.lv

67334634

Apmeklētājus pieņem:

Rīgā, Eksporta ielā 6

ceturtdienās 09.00-12.00

Rīgas Zemgales priekšpilsēta

Daina Millere

daina.millere@vvc.gov.lv

67221257

Apmeklētājus pieņem:

Rīgā, Eksporta ielā 6

pirmdienās 13.00-16.00

Rīgas Latgales priekšpilsēta

Anda Pilmane

anda.pilmane@vvc.gov.lv

67334634

Apmeklētājus pieņem:

Rīgā, Eksporta ielā 6

otrdienās 09.00-12.00

Rīgas Kurzemes rajons

Alda Eva Lāce

alda.eva.lace@vvc.gov.lv

67221257

Apmeklētājus pieņem:

Rīgā, Eksporta ielā 6

trešdienās 09.00-12.00

Rīga; Salaspils, Ikšķiles, Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Babītes, Baldones, Ķekavas, Mārupes novads

Karola Maškova

karola.maskova@vvc.gov.lv

67221257

Apmeklētājus pieņem:

Rīgā, Eksporta ielā 6

ceturtdienās 13.00-16.00

Rīga, Rīgas Ziemeļu rajons

Diāna Lukina

diana.lukina@vvc.gov.lv

67334634

Apmeklētājus pieņem:

Rīgā, Eksporta ielā 6

otrdienās 13.00-16.00

Rīga

Valodas kontroles departamenta

Valodas kontroles reģionālā nodaļa

Viola Vītolberga

viola.vitolberga@vvc.gov.lv

29147724

Apmeklētājus pieņem:

Ventspilī, Jūras ielā 34, 326.kabinetā
ceturtdienās 13.00-16.00

Ventspils; Dundagas, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Talsu, Ventspils novads

Guna Pūce

guna.puce@vvc.gov.lv

20011931

Apmeklētājus pieņem:

Liepājā, Kungu ielā 2, 2.stāvā.
ceturtdienās no 13.00-17.00

Liepāja; Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes, Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Brocēnu, Saldus novads

Dzintra Skrūzmane

dzintra.skruzmane@vvc.gov.lv

26466539

Apmeklētājus pieņem:

Drabešu pagastā, Līvu ciemā, ‘’Brīves’’, 1.stāvā.

piektdienās 10.00–13.00

Valmiera; Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Krimuldas, Salacgrīvas, Siguldas, Strenču, Valkas novads

Anta Kalviša

anta.kalvisa@vvc.gov.lv

29420053

Apmeklētājus pieņem:

Alūksnē, Dārza ielā 11, 210. kabinetā

otrdienās 15.00–17.00, trešdienās 10.00–13.00

Alūksnes, Apes, Gulbenes, Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, Varakļānu, Smiltenes novads

Marija Stalidzāne

marija.stalidzane@vvc.gov.lv

26823053

Apmeklētājus pieņem:

Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a

otrdienās 10.00-12.00

Jēkabpils; Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru novads

Lolita Kovaļenko

lolita.kovalenko@vvc.gov.lv

20223568

Apmeklētājus pieņem:

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 201. kabinetā
(ieeja no pagalma puses)

piektdienās 9.00–12.00

Rēzekne; Rēzeknes, Viļānu, Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novads

Ināra Kriškijāne

inara.kriskijane@vvc.gov.lv

28378675

Apmeklētājus pieņem:

Daugavpilī, Rīgas ielā 22,
14. kabinetā

pirmdienās 9.00–12.00

Daugavpils; Ilūkstes, Aglonas, Krāslavas novads

Rita Petrova

rita.petrova@vvc.gov.lv

29275715

Apmeklētājus pieņem:

Daugavpilī, Rīgas ielā 22,
14. kabinetā

ceturtdienās 10.00–12.00

Daugavpils; Daugavpils, Dagdas novads

Aivars Jankovskis

aivars.jankovskis@vvc.gov.lv
29578721

Apmeklētājus pieņem:

Daugavpilī, Rīgas ielā 22,
14. kabinetā

otrdienās 10.00–12.00

Daugavpils