Tiesību aktu tulkošanas nodaļa

Tiesību aktu tulkošanas nodaļa veic centra kārtējo darbu plānošanu saskaņā ar Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos apstiprinātajiem ministriju pieprasījumiem (starptautisko dokumentu tulkojumi no angļu valodas latviešu valodā un LR tiesību aktu tulkojumi no latviešu valodas angļu valodā). Nodaļa veic centra tulkošanas darba organizēšanu un plānošanu, koordinējot un piesaistot darba izpildei nepieciešamos resursus un pārraugot to izlietojumu, kā arī piedalās dažādu centra kompetencē esošu dokumentu sagatavošanā un noformēšanā.

Nodaļai ir šādas funkcijas:
- veikt centra tulkošanas darba organizēšanu un plānošanu;
- nodrošināt tulkošanas tehnisko atbalstu citām centra struktūrvienībām un tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem;
- uzturēt un atjaunot centra tulkojumu datu bāzi centra mājas lapā internetā;
paveiktajiem darbiem;
- nodrošināt Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanu Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajās valodās;
- izstrādāt Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas metodiku.