Tulkojumu meklētājs - Law On Social Services and Social Assistance

Meklēšanas rezultāts

Law On Social Services and Social Assistance (with amendments to 06.12.2012.)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (ar grozījumiem līdz 06.12.2012.)..

Law on Social Services and Social Assistance (with amendments to 12.01.2017.)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (līdz 12.01.2017.)..

no 1. līdz 2. kopā 2 (Lapu skaits - 1)