Likumi

On the Representation of Latvia on the Board of Governors and Board of Directors of the European Stability Mechanism

On the Representation of Latvia on the Board of Governors and Board of Directors of the European Stability Mechanism

Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē..

On the Restoration of Independence of the Republic of Latvia (with amendments to 21.08.1991.)

On the Restoration of Independence of the Republic of Latvia (with amendments to 21.08.1991.)

Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu (līdz 21.08.1991.)..

On the Return of Immovable Properties to Academic Lifelong Organisations

On the Return of Immovable Properties to Academic Lifelong Organisations

Par nekustamo īpašumu atdošanu akadēmiskajām mūža organizācijām..

On the Return of Properties to Religious Organisations (with amendments to 27.08.2009.)

On the Return of Properties to Religious Organisations (with amendments to 27.08.2009.)

Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām (līdz 27.08.2009.)..

On the Service Pensions of Employees with Special Service Ranks Working in the System of the Ministry of the Interior (with amendments to 17.12.2020.)

On the Service Pensions of Employees with Special Service Ranks Working in the System of the Ministry of the Interior (with amendments to 17.12.2020.)

Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm (l..

On the Settlement of Accounts with the Producers of Unprocessed Agricultural Produce (with amendments to 20.01.2011.)

On the Settlement of Accounts with the Producers of Unprocessed Agricultural Produce (with amendments to 20.01.2011.)

Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem (līdz 20.01.2011.)..

On the Special State Benefit for the Children of Persons who Died in the Process of Regaining Independence of Latvia

On the Special State Benefit for the Children of Persons who Died in the Process of Regaining Independence of Latvia

Par valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem..

On the Stabilisation of Local Government Finances and the Monitoring of the Financial Activities of Local Governments (with amendments to 20.09.2012.)

On the Stabilisation of Local Government Finances and the Monitoring of the Financial Activities of Local Governments (with amendments to 20.09.2012.)

Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību (līdz 20.09.2012...

On the State Budget for 2020

On the State Budget for 2020

Par valsts budžetu 2020. gadam (bez pielikumiem)..

On the Status of a Participant to the National Resistance Movement (with amendments to 16.06.2021.)

On the Status of a Participant to the National Resistance Movement (with amendments to 16.06.2021.)

Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu (līdz 16.06.2021.)..

On the Termination of the Granting of the Status of a Non-citizen to Children

On the Termination of the Granting of the Status of a Non-citizen to Children

Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem..

On the UNIDROIT Convention of 24 June 1995 on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects

On the UNIDROIT Convention of 24 June 1995 on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects

Par 1995.gada 24.jūnija UNIDROIT Konvenciju par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekš..

On Treaty Establishing the European Stability Mechanism

On Treaty Establishing the European Stability Mechanism

Likums "Par Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu" ..

no 541. līdz 555. kopā 580 (Lapu skaits - 39)