MK Noteikumi

Cab. Order No. 589 - On the Public Health Guidelines 2014-2020

Cab. Order No. 589 - On the Public Health Guidelines 2014-2020

MK Rīkojums nr. 589 - Par Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.−2020.gadam..

Cab. Order No. 759 - Action Plan for Movement and Admission in Latvia of Persons who Need International Protection

Cab. Order No. 759 - Action Plan for Movement and Admission in Latvia of Persons who Need International Protection

Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojums Nr.759 "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama st..

Cab. Reg, No. 949 - Regulations Regarding the Placing of Plant Protection Products on the Market (with amendments to 4.10.2016.)

Cab. Reg, No. 949 - Regulations Regarding the Placing of Plant Protection Products on the Market (with amendments to 4.10.2016.)

MK noteikumi Nr. 949 - Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (līdz 04.10.2016.)..

Cab. Reg. No 711 - Regulations Regarding Local Government Spatial Development Planning Documents

Cab. Reg. No 711 - Regulations Regarding Local Government Spatial Development Planning Documents

MK Noteikumi nr. 711 - Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem..

Cab. Reg. No 732 - Procedures for the Receipt of a Permit for Placing Advertising in Public Places or in Places Facing a Public Place

Cab. Reg. No 732 - Procedures for the Receipt of a Permit for Placing Advertising in Public Places or in Places Facing a Public Place

MK Noteikumi nr. 732 - Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vie..

Cab. Reg. No 748 - Regulations Regarding Records and Archives Management

Cab. Reg. No 748 - Regulations Regarding Records and Archives Management

MK Noteikumi nr. 748 - Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi..

Cab. Reg. No 905 - Procedures for the Granting and Cancellation of the Status of a Resort

Cab. Reg. No 905 - Procedures for the Granting and Cancellation of the Status of a Resort

MK Noteikumi nr. 905 - Kūrorta statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība..

Cab. Reg. No. - 506 - Issuance of a Permit for the Provision of Regular Ship Transport Services

Cab. Reg. No. - 506 - Issuance of a Permit for the Provision of Regular Ship Transport Services

MK noteikumi nr. 506 - Kārtība, kādā izsniedz atļauju regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšan..

Cab. Reg. No. 1 - Proced. by which ISPA Resources are Prepared, Approved, Implemented and Supervised etc.

Cab. Reg. No. 1 - Proced. by which ISPA Resources are Prepared, Approved, Implemented and Supervised etc.

MK noteikumi nr. 1 - Kārtība, kādā tiek sagatavoti, apstiprināti, īstenoti un uzraudzīti no Eiropas ..

Cab. Reg. No. 10 - Regulations regarding Work in which Employment of Children from the Age of 13 is permitted

Cab. Reg. No. 10 - Regulations regarding Work in which Employment of Children from the Age of 13 is permitted

MK Noteikumi Nr. 10 - Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem..

Cab. Reg. No. 100 - On Documentation

Cab. Reg. No. 100 - On Documentation

MK Noteikumi nr. 100 - Valsts un pašvaldību pasūtījuma piešķiršanas norises dokumentēšanas kārtība..

no 1. līdz 15. kopā 2192 (Lapu skaits - 147)