Citi

Action Plan for Implementation of Deinstitutionalisation 2015-2020 (with amendments to 22.03.2016.)

Action Plan for Implementation of Deinstitutionalisation 2015-2020 (with amendments to 22.03.2016.)

Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam (ar grozījumiem līdz 22.03.2016.)..

Architecture Policy Guidelines (2009-2015)

Architecture Policy Guidelines (2009-2015)

Arhitektūras politikas pamatnostādnes..

By-law of the Grant Project Tender

By-law of the Grant Project Tender "Aid to Development Co-operation Projects in the Beneficiary Countries Stipulated by the Republic of Latvia"

Granta projektu konkursa "Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās ..

By-law of the State Agency of Intangible Cultural Heritage

By-law of the State Agency of Intangible Cultural Heritage

Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras nolikums..

Cab. Instr. No. 1 - Budget Implementation Reports, Cash Flow Reports and Reports on Financial Results...

Cab. Instr. No. 1 - Budget Implementation Reports, Cash Flow Reports and Reports on Financial Results...

MK instrukcija Nr. 1 - Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, nau..

Cab. Instr. No. 13 - Appointment of the Head of the Corruption Prevention and Combating Bureau

Cab. Instr. No. 13 - Appointment of the Head of the Corruption Prevention and Combating Bureau

MK instrukcija nr. 13 - Kārtība, kādā ierosina ieteikt iecelšanai amatā Korupcijas novēršanas un apk..

Cab. Instr. No. 4 - Methodology of Internal Audit

Cab. Instr. No. 4 - Methodology of Internal Audit

MK instrukcija Nr. 4 - Eiropas Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu un projektu iekšējā..

Cab. Instr. No. 4 - Procedures for Examining a Submission Regarding Permission to Retain the Citizenship of Latvia or Another Country

Cab. Instr. No. 4 - Procedures for Examining a Submission Regarding Permission to Retain the Citizenship of Latvia or Another Country

MK Instrukcija nr. 4 - Kārtība, kādā izskata iesniegumu par atļauju saglabāt Latvijas vai citas vals..

Cab. Instr. No. 5 - Co-operation in Matters of State Border Security

Cab. Instr. No. 5 - Co-operation in Matters of State Border Security

MK instrukcija nr. 5 - Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sadarbojas valsts robežas drošības ja..

Cab. Order No. 129 - On Electromobility Development Plan 2014-2016

Cab. Order No. 129 - On Electromobility Development Plan 2014-2016

MK Rīkojums nr. 129 - Par Elektromobilitātes attīstības plānu 2014.-2016.gadam..

Cab. Order No. 130 - Transfer of Immovable Property in Liepāja

Cab. Order No. 130 - Transfer of Immovable Property in Liepāja

MK Rīkojums nr. 130 - Par valsts nekustamā īpašuma Liepājā, Kūrmājas prospektā 13, nodošanu Liepājas..

no 1. līdz 15. kopā 214 (Lapu skaits - 15)