Terminoloģijas konsekvence

Tiesību aktu tulkojumos terminoloģijas lietojumam ir noteiktas prasības. Viens no svarīgākajiem principiem ir terminoloģijas konsekvence, kas ir jāievēro ne tikai vienā tulkojumā, bet visos vienas nozares vai saistītu tiesību aktu tulkojumos. Jāizvairās arī no termina sinonīmu lietošanas, kas rada satura neskaidrību. Lai nodrošinātu tiesību aktu juridisku precizitāti, nav arī pieļaujama jēdzienu patvaļīga paplašināšana, sašaurināšana vai skaidrošana.