Juridiskās konsekvences princips

Tiesību aktu tulkojumos jāņem vērā arī juridiskās konsekvences princips. Tas nozīmē, ka saistītos tiesību aktos un vienas nozares tiesību aktos lietotajai terminoloģijai ir jābūt vienotai. Sevišķi svarīgi ir ievērot šo principu saistītu dokumentu, t. i., pamatdokumenta un tā grozījumu, papildinājumu vai citu no pamatdokumenta atvasinātu tiesību aktu tulkojumos.