Grāmatvedības terminoloģijas darba grupa

Tulkošanas un terminoloģijas centra izveidotā Grāmatvedības terminoloģijas darba grupa darbojās no 2003. gada 16. decembra līdz 2004. gada 17. februārim. Tās darbības mērķis: saskaņot terminoloģijas lietojumu Starptautisko grāmatvedības standartu tulkojumā. Darba grupā piedalījās speciālisti no Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas, kā arī TTC darbinieki.