Finanšu terminoloģijas darba grupa

Tulkošanas un terminoloģijas centra izveidotā Finanšu terminoloģijas darba grupa darbojās no 2002. gada 26. jūnija līdz 2003. gada 27. oktobrim. Tās darbības mērķis: saskaņot un vienādot finanšu terminoloģijas lietojumu gan Eiropas Savienības tiesību aktu tulkojumos, gan dažādu Latvijas Republikas iestāžu praksē. Darba grupā piedalījās speciālisti no Finanšu Ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas, LZA Ekonomikas institūta un Valsts Kancelejas, kā arī TTC darbinieki.