Civilās aviācijas nozares terminoloģija

Civilās aviācijas terminoloģijas darba grupa sadarbībā ar Satiksmes ministriju tika izveidota 2008. gadā, lai nodrošinātu aviācijas terminoloģijas standartizāciju latviešu valodā.
Darba grupā strādāja 12 speciālisti no sešām dažādām organizācijām: no Satiksmes ministrijas, Civilās aviācijas aģentūras, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja, VAS ”Latvijas gaisa satiksme”, lidostas “RĪGA” un TTC.