Pasta termini

Pasta termini

2007. gadā VAS “Latvijas Pasts” iesniedza Valsts valodas aģentūras projektu konkursā pieteikumu terminoloģiskas vārdnīcas izveidei. Darba grupas mērķis bija sistematizēt un sakārtot nozares terminoloģiju, izstrādājot latviešu valodā pirmo daudzvalodu (latviešu, franču, angļu, krievu) pasta nozares terminu vārdnīcu. Lai projektu īstenotu, tika izveidota “Latvijas Pasta” un TTC darbinieku darba grupa, kura apņēmās izstrādāt vārdnīcas latvisko daļu, par pamatu ņemot daudzvalodu pasta terminu glosāriju (/Vocabulaire Polyglotte. Union postale universelle/. Berne, 2003). Pavisam notika 18 darba grupa sēdes, kurās apstiprināja 1500 terminu.
Vārdnīcā ir saglabāti visi Pasaules Pasta savienības vārdnīcā norādītie terminu ekvivalenti angļu, franču un krievu valodā. Vārdnīcas nobeigumā ievietoti pasta nozarē izmantoto veidlapu nosaukumi.

atpakaļ

Iepazīties ar terminu sarakstiem šeit