Konsultācijas tiesību aktu tulkojumu un terminoloģijas jautājumos

Jaunās vietnes mērķis ir nodrošināt efektīvas konsultācijas par ES tiesību aktu tulkojumiem un terminoloģiju starp ES un LR iestādēm. Šīs konsultācijas no citiem konsultāciju veidiem atšķiras ar to, ka tās ir paredzētas tieši ES iestāžu tiesību aktu tulkotājiem un LR iestāžu darbiniekiem, lai noskaidrotu jautājumus par konkrētu tiesību aktu un terminu izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī terminoloģijas niansēm. Attiecīgi šī konsultāciju vietne īsteno sadarbības mehānismu divos virzienos.
Pirmais – sadarbība starp ES iestāžu tulkotājiem un LR iestādēm un speciālistiem. Proti, ES iestāžu tulkotāji vēršas pie VVC ar lūgumu precizēt noteiktus terminus un to lietojumu LR tiesību aktos, atrast konsultantu konkrētam dokumentam, izzināt konkrētā likumprojekta kontekstu, kā arī saņemt kompetenta speciālista kontaktinformāciju. VVC nereti nākas konstatēt, ka ES iestāžu tulkotāji nav meklējuši saikni ar Latvijas speciālistiem un tādējādi attiecīgo tulkojumu ir grūti izprast Latvijas situācijā. Tas, ka ES iestāžu tulkotājiem jau tulkošanas procesā būtu iespēja precizēt tulkojumu un tā terminoloģiju, kā arī saskaņot to ar atbildīgajām LR iestādēm, kļūdu iespējamību tulkojumos ievērojami samazinātu.
Otrais sadarbības virziens attiecas uz situāciju, kad LR iestāžu darbiniekiem, kuriem jāveic iztulkotā tiesību akta piemērošana, rodas neskaidrības par to, kāpēc konkrētajā gadījumā ES iestāžu tulkotājs ir izvēlējies attiecīgo termina atveidojumu.
Tātad šīs konsultācijas ne tikai atvieglos darbu ES iestāžu tulkotājiem, bet arī LR iestāžu darbiniekiem, palīdzot konkrēto tulkojumu izprast un piemērot.
VVC šajos procesos ne tikai sniegs konsultācijas, pamatojoties uz VVC bagāto pieredzi un iekšējiem resursiem, bet arī veiks starpnieka funkcijas, nodrošinot efektīvu informācijas apmaiņu starp iesaistītajām pusēm. Daļēji VVC tās īsteno jau šobrīd, tāpēc šādas vietnes izveide ir tikai likumsakarīgs solis šīs sadarbības un koordinācijas attīstības virzienā.


Konsultācijas forma