Latviešu valodas ekspertu komisija

Latviešu valodas ekspertu komisija regulāri izvērtē normatīvos dokumentos un izdevumos ietverto normu atbilstību latviešu valodas likumībām, kodificē literārās valodas normas, sniedz atzinumus par dažādiem valodas jautājumiem, piemēram, par lielo sākumburtu lietošanu organizatorisko veidojumu nosaukumos; par valstu un teritoriju starptautiski atzīto nosaukumu rakstību; par mājvārdu un mājas numuru rakstību; par pasta adreses rakstību; par pasaules valodu un valodu grupu nosaukumiem latviešu valodā atbilstoši standarta ISO 639-2 prasībām u. c.
Komisija ir sagatavojusi vairākus normatīvo aktu projektus, piedalījusies Valsts valodas likuma normatīvās bāzes izveidē.

Komisijas sastāvs

Par personvārdu formu veidošanu

Par pasaules valodu un valodu grupu nosaukumiem latviešu valodā

Par pasaules valstu un teritoriju nosaukumiem latviešu valodā

Par pasaules valstu un teritoriju nosaukumiem latviešu valodā, papildināts

Par Ziemeļamerikas indiāņu valodu saimju un valodu, kā arī to runātāju nosaukumiem latviešu valodā

Pārskats par Latviešu valodas ekspertu komisijas lēmumiem

Vispārlietojamo saīsinājumu saraksts

Par dažu angļu īpašvārdu atveidi latviešu valodā