Latgaliešu rakstu valodas apakškomisija

Latgaliešu rakstu valodas apakškomisija darbu uzsāka 2003. gada 20. jūnijā Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas sastāvā ar mērķi sekmēt valodas "kultūrvides sakārtošanu, īpaši nodrošinot latgaliešu rakstu valodas vienotas ortogrāfijas izstrādi un ieviešanu. Trīs gadu laikā apakškomisija izstrādājusi latgaliešu rakstu valodas noteikumus, kuri balstīti uz gramatiskiem pamatiem. Apakškomisija likvidēta 2009. gadā.

2013. gadā atjaunota apakškomisijas darbība.

Apakškomisijas nolikums

Apakškomisijas sastāvs

Par Latgaliešu rakstības noteikumiem


Par Ludzas ielu un iestāžu nosaukumiem

Par ielu nosaukumiem Kārsavas novada pagastos

Par Kārsavas ielu nosaukumiem

Par Latvijas pilsētu un to iedzīvotāju nosaukumiem

Par Latgales administratīvo iedalījumu un iedzīvotāju nosaukumiem

Par profesiju, amatu un akadēmiskajiem nosaukumiem

Par bijušā Ciblas novada (tag. daļa no Ludzas novada) vietvārdiem