Latgaliešu rakstu valodas apakškomisija

Latgaliešu rakstu valodas apakškomisija darbu uzsāka 2003. gada 20. jūnijā Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas sastāvā ar mērķi sekmēt valodas "kultūrvides sakārtošanu, īpaši nodrošinot latgaliešu rakstu valodas vienotas ortogrāfijas izstrādi un ieviešanu. Trīs gadu laikā apakškomisija izstrādājusi latgaliešu rakstu valodas noteikumus, kuri balstīti uz gramatiskiem pamatiem. Apakškomisija likvidēta 2009. gadā.

2013. gadā atjaunota apakškomisijas darbība.

Apakškomisijas nolikums

Apakškomisijas sastāvs

Par Latgaliešu rakstības noteikumiem