VVC/2013/11

Paziņojums par noslēgto līgumu

Paziņojums par lēmumu
Lēmuma pieņemšanas datums
10.06.2012.
Uzvarējušā pretendenta nosaukums
AAS „Balta”, reģ.Nr. 40003049409
Līgumcena latos (bez PVN)
11310.00

 


 

Valsts valodas centrs veic iepirkumu „Valsts valodas centra nodarbināto personu veselības apdrošināšanas pakalpojumi”, identifikācijas Nr. VVC 2013/11.

Paredzamā līgumcena līdz Ls 15000.00.
Līguma termiņš: 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Piedāvājums jāiesniedz Valsts valodas centrā, K. Valdemāra ielā 37, Sekretariātā līdz 2013. gada 22. maijam plkst. 11:00.

Kontaktpersona – Administratīvās nodaļas vadītāja Ieva Lībķena, e-pasts: info@vvc.gov.lv, tālr. 67331814

ico_winword  Nolikums