VVC/2012/7

 

 

Paziņojums par lēmumu
Lēmuma pieņemšanas datums
21.05.2012.
Uzvarējušā pretendenta nosaukums
AAS „Balta”, reģ.Nr. 40003049409
Līgumcena latos (bez PVN)
5655.00

 


 

Valsts valodas centrs veic iepirkumu „Valsts valodas centra nodarbināto personu veselības apdrošināšana”, identifikācijas Nr. VVC 2012/7.

Paredzamā līgumcena līdz Ls 6 000.00.

Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu.

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Piedāvājums jāiesniedz Valsts valodas centrā, K. Valdemāra ielā 37, Sekretariātā līdz 2012. gada 8. maijam plkst. 11:00.

Kontaktpersona – Administratīvās nodaļas vadītāja Ieva Lībķena, e-pasts: info@vvc.gov.lv, tālr. 67331814.

ico_winword Instrukcija