Latviešu valodai draudzīga vide

Latviešu valodai draudzīga vide

Akcijas "Latviešu valodai draudzīga vide" mērķis ir noteikt, izvērtēt un apbalvot apkalpojošās sfēras uzņēmumus (veikalus, viesnīcas, kafejnīcas, restorānus,aptiekas, frizētavas, arī tūrisma, interneta un pasažieru pārvadāšanas uzņēmumus u. c.), kuri vispilnīgāk ievēro Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz valsts valodas izmantošanu. Tāpat paredzēts atrast un izcelt dažādu valstu untautību pārstāvju uzņēmumus, kuri veiksmīgi kopj latviskās tradīcijas un uzņēmējdarbības vidi.

Ikviens apkalpojošās sfēras uzņēmums akcijai var pieteikties pats, kā arī dalībniekus akcijai varēs pieteikt jebkurš sabiedrības loceklis un Valsts valodas centravecākie inspektori. Attiecīgo nozaru uzņēmēju organizāciju pārstāvji tiks pieaicināti uz apbalvošanas pasākumu. Tāpēc Valsts valodas centrs sagaida aktīvu sabiedrības iesaistīšanos akcijas dalībnieku izvirzīšanā, lai varētu uzslavēt un izcelt labākos.

Akcijai "Latviešu valodai draudzīga vide" pieteiktos pretendentus izvērtēs Valsts valodas centra ekspertu komisija, balstoties uz valsts valodas vecāko inspektorusastādītajiem pārbaudes aktiem un pretendentu darbības vērtēšanas anketā ietvertajiem kritērijiem, kas skar valsts valodas lietojumu gan no uzņēmumu darbinieku puses, gan uzņēmuma publiski sniegtajā informācijā.

Pieteikt kandidātus akcijai "Latviešu valodai draudzīga vide" iespējams sociālajos tīklos Facebook un Twitter, pa tālruni 67334633, 67334269, pa e-pastu valodas.akcija@vvc.gov.lv, pa pastu: Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, vai nosūtot uzslavu mobilajā lietotnē "Valodas draugs".