Valodas pārbaude

  • Par valsts valodas prasmes pārbaudi lūdzam interesēties:
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centrā
Rīgā, Vaļņu ielā 2, 102. kabinetā (10.00-16.00), tālrunis 67281232
  • Par nozaudēto valsts valodas apliecību atjaunošanu lūdzam interesēties:

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centra
Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļā

Rīgā, Vaļņu ielā 2, 606. kabinetā, tālrunis 67814490, 67814480

http://www.visc.gov.lv