Sodu samaksa

Termiņš naudas soda samaksai

Saskaņā ar Latvijas APK 299. pantu naudas sods jāmaksā bankas iestādē ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas vai dienas, kad paziņots par sūdzības vai protesta noraidīšanu.

Bankas rekvizīti naudas soda samaksai

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Konta Nr. LV20TREL1060191019500
Kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Lēmums BB NR. 000000, p.k....

Maksājuma mērķī noteikti norādīt Lēmuma BB numuru un personas kodu vai jurid.pers. reģistrācijas nr.!