Likumi

Fishery Law (with amendments to 24.10.2019.)

Fishery Law (with amendments to 24.10.2019.)

Zvejniecības likums (līdz 24.10.2019.)..

Freedom of Information Law (with amendments to 03.09.2015.)

Freedom of Information Law (with amendments to 03.09.2015.)

Informācijas atklātības likums (līdz 03.09.2015.)..

Health Care Financing Law

Health Care Financing Law

Veselības aprūpes finansēšanas likums..

Insolvency Law (with amendments to 05.12.2019.)

Insolvency Law (with amendments to 05.12.2019.)

Maksātnespējas likums (līdz 05.12.2019.)..

Insurance and Reinsurance Distribution Law

Insurance and Reinsurance Distribution Law

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums..

Insurance Contract Law

Insurance Contract Law

Apdrošināšanas līguma likums..

Intangible Cultural Heritage Law

Intangible Cultural Heritage Law

Nemateriālā kultūras mantojuma likums..

Land Management Law (with amendments to 15.09.2016.)

Land Management Law (with amendments to 15.09.2016.)

Zemes pārvaldības likums (ar grozījumiem līdz 15.09.2016.)..

Land Register Law (with amendments to 13.06.2019.)

Land Register Law (with amendments to 13.06.2019.)

Zemesgrāmatu likums (līdz 13.06.2019.)..

Law on Administrative Liability (with amendments to 12.12.2019.)

Law on Administrative Liability (with amendments to 12.12.2019.)

Administratīvās atbildības likums (ar grozījumiem līdz 12.12.2019.)..

Law on Audit Services (with amendments to 20.06.2019.)

Law on Audit Services (with amendments to 20.06.2019.)

Revīzijas pakalpojumu likums (līdz 20.06.2019.)..

Law on Bailiffs (with amendments to 12.04.2018.)

Law on Bailiffs (with amendments to 12.04.2018.)

Tiesu izpildītāju likums (līdz 12.04.2018.)..

Law on Collective Management of Copyright

Law on Collective Management of Copyright

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums..

no 376. līdz 390. kopā 488 (Lapu skaits - 33)