Likumi

Maintenance Guarantee Fund Law (with amendments to 03.04.2019.)

Maintenance Guarantee Fund Law (with amendments to 03.04.2019.)

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums (līdz 03.04.2019.)..

Maritime Administration and Marine Safety Law (with amendments to 14.02.2019.)

Maritime Administration and Marine Safety Law (with amendments to 14.02.2019.)

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums (līdz 14.02.2019.)..

Micro-enterprise Tax Law (with amendments to 23.05.2019.)

Micro-enterprise Tax Law (with amendments to 23.05.2019.)

Mikrouzņēmumu nodokļa likums (līdz 23.05.2019.)..

National Real Estate Cadastre Law (with amendments to 30.10.2014.)

National Real Estate Cadastre Law (with amendments to 30.10.2014.)

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums (līdz 30.10.2014.)..

National Security Law (with amendments to 04.10.2018.)

National Security Law (with amendments to 04.10.2018.)

Nacionālās drošības likums (līdz 04.10.2018.)..

On Budget and Financial Management (with amendments to 23.11.2017.)

On Budget and Financial Management (with amendments to 23.11.2017.)

Likums par budžetu un finanšu vadību (līdz 23.11.2017.)..

On Compulsory Social Insurance in Respect of Accidents at Work and Occupational Diseases (with amendments to 23.10.2014.)

On Compulsory Social Insurance in Respect of Accidents at Work and Occupational Diseases (with amendments to 23.10.2014.)

Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (līdz 23.10.2014.)..

On Convention on the Rights of Persons with Disabilities

On Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Likums “Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām”..

On Declaration of Cash at the State Border (with amendments to 13.06.2019.)

On Declaration of Cash at the State Border (with amendments to 13.06.2019.)

Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas (līdz 13.06.2019.)..

On Emergency Situation and State of Exception (with amendments to 03.04.2020.)

On Emergency Situation and State of Exception (with amendments to 03.04.2020.)

Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli (līdz 03.04.2020.)..

On Excise Duties (with amendments to 20.02.2020.)

On Excise Duties (with amendments to 20.02.2020.)

Par akcīzes nodokli (līdz 20.02.2020.)..

On Gambling and Lotteries (with amendments to 23.11.2016.)

On Gambling and Lotteries (with amendments to 23.11.2016.)

Azartspēļu un izložu likums (ar grozījumiem līdz 23.11.2016.)..

On Immovable Property Tax  (with amendments to 22.06.2017.)

On Immovable Property Tax (with amendments to 22.06.2017.)

Par nekustamā īpašuma nodokli (līdz 22.06.2017.)..

On Land Ownership Rights of the State and Local Governments and Corroboration Thereof in the Land Registers (with amendments to 06.06.2019.)

On Land Ownership Rights of the State and Local Governments and Corroboration Thereof in the Land Registers (with amendments to 06.06.2019.)

Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās (līdz 06.06.2019...

no 436. līdz 450. kopā 488 (Lapu skaits - 33)