Likumi

State Ensured Legal Aid Law (with amendments to 06.09.2018.)

State Ensured Legal Aid Law (with amendments to 06.09.2018.)

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums (līdz 06.09.2018.)..

Statistics Law

Statistics Law

Statistikas likums..

Trade Secret Protection Law

Trade Secret Protection Law

Komercnoslēpuma aizsardzības likums..

Value Added Tax Law (with amendments to 28.11.2019.)

Value Added Tax Law (with amendments to 28.11.2019.)

Pievienotās vērtības nodokļa likums (līdz 28.11.2019.)..

Waste Management Law (with amendments to 8.12.2016.)

Waste Management Law (with amendments to 8.12.2016.)

Atkritumu apsaimniekošanas likums (līdz 08.12.2016.)..

Whistleblowing Law

Whistleblowing Law

Trauksmes celšanas likums..

no 481. līdz 488. kopā 488 (Lapu skaits - 33)