Likumi

Elections to the European Parliament Law

Elections to the European Parliament Law

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums..

Electoral Register Law

Electoral Register Law

Vēlētāju reģistra likums..

Electricity Tax Law

Electricity Tax Law

Elektroenerģijas nodokļa likums..

Electronic Documents Law (with amendments to 24.09.2009.)

Electronic Documents Law (with amendments to 24.09.2009.)

Elektronisko dokumentu likums (ar grozījumiem līdz 24.09.2009.)..

Electronic Mass Media Law (with amendments to 20.06.2018.)

Electronic Mass Media Law (with amendments to 20.06.2018.)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums  (līdz 20.06.2018.)..

Employers" Organisations and their Associations Law

Employers" Organisations and their Associations Law

Darba devēju organizāciju un to apvienību likums..

End-of Life Vehicles Management Law (with amendments to 28.11.2013.)

End-of Life Vehicles Management Law (with amendments to 28.11.2013.)

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums (ar grozījumiem līdz 28.11.2013.)..

Energy End-use Efficiency Law

Energy End-use Efficiency Law

Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likums..

Energy Performance of Buildings (with amendments to 04.03.2010)

Energy Performance of Buildings (with amendments to 04.03.2010)

Ēku energoefektivitātes likums (ar grozījumiem līdz 04.03.2010)..

Environmental Protection Law (with amendments to 18.04.2013.)

Environmental Protection Law (with amendments to 18.04.2013.)

Vides aizsardzības likums (ar grozījumiem līdz 18.04.2013.)..

Epidemiological Safety Law (with amendments to 24.10.2019.)

Epidemiological Safety Law (with amendments to 24.10.2019.)

Epidemioloģiskās drošības likums (līdz 24.10.2019.)..

European Economic Interest Grouping Law

European Economic Interest Grouping Law

Eiropas ekonomisko interešu grupu likums..

Financial Collateral Law (with amendments to 14.09.2017.)

Financial Collateral Law (with amendments to 14.09.2017.)

Finanšu nodrošinājuma likums (līdz 14.09.2017.)..

Financial Stability Fee Law

Financial Stability Fee Law

Finanšu stabilitātes nodevas likums..

no 46. līdz 60. kopā 476 (Lapu skaits - 32)