MK Noteikumi

Cab. Reg. No. 100 - Proced. for Reg., Sale and Dist. of Medical Devices and Medical Supplies

Cab. Reg. No. 100 - Proced. for Reg., Sale and Dist. of Medical Devices and Medical Supplies

MK Noteikumi Nr. 100 - Medicīnisko ierīču un medicīnisko preču reģistrācijas, realizācijas un izplat..

Cab. Reg. No. 100 - Procedures for the Planning and Implementation of Security Measures for the Critical Infrastructure of Information Technologies

Cab. Reg. No. 100 - Procedures for the Planning and Implementation of Security Measures for the Critical Infrastructure of Information Technologies

MK Noteikumi nr. 100 - Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošan..

Cab. Reg. No. 1001 - By-law of the State Agency of Intangible Cultural Heritage

Cab. Reg. No. 1001 - By-law of the State Agency of Intangible Cultural Heritage

MK Noteikumi nr. 1001 - Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras nolikums..

Cab. Reg. No. 1001 - Procedures for Receiving and Examining Applications for Naturalisation (with amendments to .05.09.2017.)

Cab. Reg. No. 1001 - Procedures for Receiving and Examining Applications for Naturalisation (with amendments to .05.09.2017.)

MK noteikumi Nr. 1001 - Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība (līdz 05.09.2..

Cab. Reg. No. 1003 - Allowance for Child Care for Twins

Cab. Reg. No. 1003 - Allowance for Child Care for Twins

MK noteikumi nr. 1003 - Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bēr..

Cab. Reg. No. 1007 - Provision of Reports regarding Non-conformities Detected in Implementation of Projects

Cab. Reg. No. 1007 - Provision of Reports regarding Non-conformities Detected in Implementation of Projects

MK Noteikumi nr. 1007 - Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķ..

Cab. Reg. No. 101 - On Complaints

Cab. Reg. No. 101 - On Complaints

MK noteikumi nr. 101 par sūdzību izskatīšanu sakarā ar valsts un pašvaldību pasūtījumu piešķiršanu..

Cab. Reg. No. 101 - Procedures for Calculation of Customs Value of Goods

Cab. Reg. No. 101 - Procedures for Calculation of Customs Value of Goods

MK Noteikumi nr. 101 - Preču muitas vērtības aprēķināšanas kārtība..

Cab. Reg. No. 101 - Procedures for Conveyance, Storage and Burial of a Corpse etc.

Cab. Reg. No. 101 - Procedures for Conveyance, Storage and Burial of a Corpse etc.

MK Noteikumi Nr. 101 - Ar infekcijas slimību miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas, glabāšanas un apbe..

Cab. Reg. No. 101 - Regs on Segregated Ballast Oil Tankers

Cab. Reg. No. 101 - Regs on Segregated Ballast Oil Tankers

MK noteikumi nr. 101 - Noteikumi par tankkuģiem ar izolētā balasta tankiem..

Cab. Reg. No. 101 - Regulations Regarding Recording of International Treaties and Systematisation of Legal Acts

Cab. Reg. No. 101 - Regulations Regarding Recording of International Treaties and Systematisation of Legal Acts

MK Noteikumi nr. 101 - Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi..

Cab. Reg. No. 101 - Reimbursement for the Provision

Cab. Reg. No. 101 - Reimbursement for the Provision

MK Noteikumi nr. 101 - Kārtība, kādā atbalsta sniedzēji iesniedz Finanšu ministrijai pārskatu par ve..

Cab. Reg. No. 101. - Mand. Harmless. Require. for Alcohol and Alcoholic Beverages etc.

Cab. Reg. No. 101. - Mand. Harmless. Require. for Alcohol and Alcoholic Beverages etc.

MK Noteikumi Nr. 101 - Obligātās nekaitīguma prasības spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem un prasī..

Cab. Reg. No. 1011 -Determination of the Status of Non-citizen of Latvia

Cab. Reg. No. 1011 -Determination of the Status of Non-citizen of Latvia

MK Noteikumi nr. 1011 - Latvijas nepilsoņa statusa noteikšanas kārtība..

no 16. līdz 30. kopā 1992 (Lapu skaits - 133)