MK Noteikumi

Cab. Reg. No. 1013 - Transfer of Data Regarding Caller Location

Cab. Reg. No. 1013 - Transfer of Data Regarding Caller Location

MK Noteikumi nr. 1013 - Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēša..

Cab. Reg. No. 1015 - Issuance of Permits for Commercial Activities in Fishery and Payment of State Fee (with amendments to 22.12.2009)

Cab. Reg. No. 1015 - Issuance of Permits for Commercial Activities in Fishery and Payment of State Fee (with amendments to 22.12.2009)

MK Noteikumi nr. 1015 - Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā..

Cab. Reg. No. 1017 - Database of Tourism Services Providers

Cab. Reg. No. 1017 - Database of Tourism Services Providers

MK Noteikumi nr. 1017 - Noteikumi par tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzi..

Cab. Reg. No. 102 - By-law of the Latvian National Accreditation Council

Cab. Reg. No. 102 - By-law of the Latvian National Accreditation Council

MK Noteikumi nr. 102 - Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums..

Cab. Reg. No. 102 - Criteria for Location of Pharmacies and Branches of Pharmacies

Cab. Reg. No. 102 - Criteria for Location of Pharmacies and Branches of Pharmacies

MK Noteikumi Nr. 102 - Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji..

Cab. Reg. No. 102 - Welfare Requirements of Laying Hens

Cab. Reg. No. 102 - Welfare Requirements of Laying Hens

MK. Noteikumi Nr. 102 - Dējējvistu labturības prasības..

Cab. Reg. No. 1021 - Reimb. for foster family duties

Cab. Reg. No. 1021 - Reimb. for foster family duties

MK Noteikumi nr. 1021 - Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīš..

Cab. Reg. No. 1023 - Transfer of Pension Capital to the European Union Pension Scheme

Cab. Reg. No. 1023 - Transfer of Pension Capital to the European Union Pension Scheme

MK Noteikumi nr. 1023 - Noteikumi par pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai u..

Cab. Reg. No. 1025 - Interoperability of Trans-European Rail Systems

Cab. Reg. No. 1025 - Interoperability of Trans-European Rail Systems

MK Noteikumi nr. 1025 - Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību..

Cab. Reg. No. 1032 - Price List of the Paid Consular Services Provided by the Ministry of Foreign Affairs

Cab. Reg. No. 1032 - Price List of the Paid Consular Services Provided by the Ministry of Foreign Affairs

MK Noteikumi nr. 1032 - Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis..

Cab. Reg. No. 1033 - Reporting Occurrences in Civil Aviation

Cab. Reg. No. 1033 - Reporting Occurrences in Civil Aviation

MK Noteikumi nr. 1033 - Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā..

Cab. Reg. No. 1036 - Financing of Health Care

Cab. Reg. No. 1036 - Financing of Health Care

MK Noteikumi nr. 1036 - Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība (ar grozījumiem līdz..

Cab. Reg. No. 1036 - Professional Orientation Sports Educational Programmes

Cab. Reg. No. 1036 - Professional Orientation Sports Educational Programmes

MK Noteikumi nr. 1036 - Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības progra..

no 31. līdz 45. kopā 1992 (Lapu skaits - 133)