Citi

Decision No. 1/2 - Methodology for the Calculation of Tariffs for the Water Management Services (with amendments to 13.08.2018.)

Decision No. 1/2 - Methodology for the Calculation of Tariffs for the Water Management Services (with amendments to 13.08.2018.)

SPRK lēmums Nr. 1/2 - Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika (līdz 13.08.20..

Decision No. 1/21  - Regulations Regarding Quality Requirements, Submission and Publication of Quality Reports for Electronic Communications Services

Decision No. 1/21 - Regulations Regarding Quality Requirements, Submission and Publication of Quality Reports for Electronic Communications Services

SPRK padomes lēmums Nr.1/21 - Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskat..

Decision No. 1/29 - Methodology for the Calculation of the Tariffs on the Natural Gas Transmission System Services

Decision No. 1/29 - Methodology for the Calculation of the Tariffs on the Natural Gas Transmission System Services

SPRK padomes lēmums Nr. 1/29 - Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodik..

Decision No. 1/3 - Regulations Regarding Requirements of Independence of a Natural Gas Distribution System Operator

Decision No. 1/3 - Regulations Regarding Requirements of Independence of a Natural Gas Distribution System Operator

SPRK lēmums Nr.1/3 - Noteikumi par prasībām dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarībai..

Decision No. 1/35 - Regulations Regarding the Procedures for the Installation and Use of Direct Lines of Natural Gas

Decision No. 1/35 - Regulations Regarding the Procedures for the Installation and Use of Direct Lines of Natural Gas

SPRK lēmums Nr. 1/35 - Noteikumi par kārtību, kādā tiek ierīkotas un lietotas dabasgāzes tiešās līni..

Decision No. 1/5 - Methodology for the Calculation of Solid Waste Disposal Service Tariff (with amendments to 18.01.2018.)

Decision No. 1/5 - Methodology for the Calculation of Solid Waste Disposal Service Tariff (with amendments to 18.01.2018.)

SPRK lēmums Nr.1/5 - Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika (līdz..

Decision No. 1/6  - Regulations Regarding Conditions for Use of Efficient Permitted Load

Decision No. 1/6 - Regulations Regarding Conditions for Use of Efficient Permitted Load

Regulatora lēmums Nr.1/6  - Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem..

no 151. līdz 165. kopā 211 (Lapu skaits - 15)