Citi

Decision No.1/5 of the Board of the Public Utilities Commission - Regulations Regarding the Right of Use of Numbering (with amendments to 19.02.2014.)

Decision No.1/5 of the Board of the Public Utilities Commission - Regulations Regarding the Right of Use of Numbering (with amendments to 19.02.2014.)

SPRK lēmums Nr. 1_5 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām" (ar grozījumiem līdz 19.02.2014...

Declaration on the Protection of the Rights of Minor Latvian Nationals in Foreign Countries

Declaration on the Protection of the Rights of Minor Latvian Nationals in Foreign Countries

Deklarācija par nepilngadīgo Latvijas valstspiederīgo tiesību aizsardzību ārvalstīs..

Development Co-operation Policy Plan 2014

Development Co-operation Policy Plan 2014

Attīstības sadarbības politikas plāns 2014. gadam..

Development Co-operation Policy Plan for 2016

Development Co-operation Policy Plan for 2016

Attīstības sadarbības politikas plāns 2016.gadam..

Draft Law - Amendments to the Law On Land Privatisation in Rural Areas

Draft Law - Amendments to the Law On Land Privatisation in Rural Areas

Likumprojekts - Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"..

Draft_Cab._Reg._-_Fruit_and_Vegetable_Producer_Groups

Draft_Cab._Reg._-_Fruit_and_Vegetable_Producer_Groups

Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī..

European Union funds audit department: RULES OF PROCEDURE

European Union funds audit department: RULES OF PROCEDURE

Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta REGLAMENTS..

Extract from the Minutes of the Meeting of the National Tripatite Cooperation Council

Extract from the Minutes of the Meeting of the National Tripatite Cooperation Council

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēžu protokolu izraksti..

FKTK - Regulations for Preparation of Annual Accounts etc for Insur.

FKTK - Regulations for Preparation of Annual Accounts etc for Insur.

FKTK apstiprinātie Apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedr..

Framework for Professional Social Work Development 2014 – 2020

Framework for Professional Social Work Development 2014 – 2020

Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam..

no 61. līdz 75. kopā 210 (Lapu skaits - 14)