Jautājumi / atbildes

1. Par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību

Kāds ir nepieciešams valsts valodas prasmes līmenis Dzīvokļu īpašnieku kooperatīva vadītājam?

Vēlos pieteikties valsts valodas prasmes eksāmenam, lai iegūtu valsts valodas prasmes apliecību. Kad varu kārtot šo eksāmenu?

2. Par preču marķējumiem

Kam ir jābūt tulkotam preču marķējumā?

Vai tirgotājam, kurš pārdod galda spēles, ir vai nav obligāti jānodrošina tulkojums spēļu aprakstam latviešu valodā? Kādas tiesību normas to nosaka?

Vai ir tiesību normu pārkāpums, ja tirgotājs nodrošina latviešu valodā pamatinformāciju, bet brīdinot pircēju, ka pats spēles vai preces apraksts/ instrukcija nav valsts valodā?

Vai ir ar tulkojumu jādublē piktogrammās attēlotā informācija, kas ir uz spēles iepakojuma?

3. Par terminu atveidi latviešu valodā

Jautājums īss - ko darīt, ja LZA TK oficiāli apstiprinātais termina tulkojums atšķiras no ES primārajos tiesību aktos izmantotā termina tulkojuma? Piemērs - freedom of establishment - dibinājumbrīvība un brīvība veikt uzņēmējdarbību. Kurš ir primārs?

Vai terminu "novads" var atveidot kā "amalgamated municipality"? Vai tā ir pareizi?

Kā latviski pareizi būtu rakstīt ēdiena nosaukumu, kas pazīstams ar nosaukumu "wrap"?

Vēlējos uzzināt, kur varētu atrast šādu informāciju:
* Valstu štatu/provinču/rajonu nosaukumi (piem, ASV Virdžīnijas štats
vai Bavārija Vācijā u.c.)
* Pilsētu nosaukumi pasaules valstīs (piem, Pekina, Vašingtona, Reikjavīka u.c.)
* Ja tādi vispār ir, laika joslu nosaukumi.
Un vēl, ja tiek atrasta kāda valoda, kas nav oficiālajā sarakstā, kam lai prasa?

 4. Par personvārdu atveidi latviešu valodā

Vai nepieciešams atveidot latviešu valodā cittautu personvārdus (vārdus un uzvārdus)? Kādi normatīvie akti to nosaka? Kur vērsties neskaidrību gadījumos?

Vēlamies reģistrēt sava bērniņa vārdu Ethel dzimtsarakstu nodaļā, bet nepieciešama vārda atveide latviešu valodā?

Kā latviski atveidojami franču personvārdi Evelyne?

Labdien, man nepieciešams mantojuma lietā atzinums par to, ka mans uzvārds Svenča (pasē) atbilst uzvārdam Svenč?

5. Par lielo un mazo burtu lietojumu

Kā rakstīt sieru nosaukumus teikuma vidū - ar lielo vai mazo burtu (piem., čedara siers, parmas siers utt.)?

 

 

 

 

1. Par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību

Kāds ir nepieciešams valsts valodas prasmes līmenis Dzīvokļu īpašnieku kooperatīva vadītājam?
Atbilde:
Nepieciešama valsts valodas prasmes C līmeņa 1. pakāpe. To nosaka 07.07.2009. MK noteikumi Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".
Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt Valsts valodas centra Valodas kontroles nodaļai pa tālruni 67334633.

Vēlos pieteikties valsts valodas prasmes eksāmenam, lai iegūtu valsts valodas prasmes apliecību. Kad varu kārtot šo eksāmenu?
Atbilde:
Par valsts valodas atestāciju lūdzam interesēties:
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centrā
Rīgā, Vaļņu ielā 2, 102. kabinetā (10.00-16.00), tālrunis 67281232

2. Par preču marķējumiem

Kam ir jābūt tulkotam preču marķējumā?
Atbilde:
Valsts valodas likuma 21. panta trešajā daļā ir noteikts, ka ikvienai importētai precei, kuras marķējumā, lietošanas instrukcijā, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertā informācija ir svešvalodā, pievienojams šīs informācijas tulkojums valsts valodā.


Vai tirgotājam, kurš pārdod galda spēles, ir vai nav obligāti jānodrošina tulkojums spēļu aprakstam latviešu valodā? Kādas tiesību normas to nosaka?
Atbilde:
Valsts valodas likuma 21. panta trešajā daļā ir noteikts, ka ikvienai importētai precei, kuras marķējumā, lietošanas instrukcijā, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertā informācija ir svešvalodā, pievienojams šīs informācijas tulkojums valsts valodā.

Vai ir tiesību normu pārkāpums, ja tirgotājs nodrošina latviešu valodā pamatinformāciju, bet brīdinot pircēju, ka pats spēles vai preces apraksts/ instrukcija nav valsts valodā?
Atbilde:
Jā, ņemot vērā faktu, ka 2009. gada 21. janvārī stājās spēkā grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.35 panta ceturtajā daļā, kas paredz atbildīgajām personām (no 2011. gada 20. jūlija arī juridiskajām personām) piemērot administratīvo sodu par preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas pilnīgu un precīzu tulkojumu valsts valodā.

Tātad tirgotājam jānodrošina, lai valsts valodā būtu tulkota praktiski visa informācija, kura ir attiecināma uz preces marķējumu, lietošanas instrukciju, garantijas dokumentiem vai tehnisko pasi. Saprotams, ka nepietiek ar to, ka pircējs tiktu brīdināts par to, ka attiecīgo galda spēļu instrukcijas – apraksti nav tulkoti valsts valodā.
 Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 20. panta trešā daļa noteic, ka ražotājam vai pārdevējam jānodrošina, lai preču marķējumā ietvertā informācija tiktu sniegta patērētājam, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē valsts valodas lietošanu. Šā likuma 20. panta ceturtā daļa noteic, ka pārdevējam aizliegts piedāvāt un pārdot preces, kuru marķējumā sniegtā informācija vai marķējuma izpildījums neatbilst šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām

Vai ir ar tulkojumu jādublē piktogrammās attēlotā informācija, kas ir uz spēles iepakojuma?
Atbilde:
Ar tulkojumu valsts valodā nav jādublē piktogrammās attēlotā informācija, kas ir uz galda spēļu iepakojuma, ja vien šī informācija nav dublēta svešvalodā.

3. Par terminu atveidi latviešu valodā

Jautājums īss - ko darīt, ja LZA TK oficiāli apstiprinātais termina tulkojums atšķiras no ES primārajos tiesību aktos izmantotā termina tulkojuma? Piemērs - freedom of establishment - dibinājumbrīvība un brīvība veikt uzņēmējdarbību. Kurš ir primārs? Paldies par atbildi!
Atbilde:
Jautājums par terminu avotu hierarhiju nav viennozīmīgs, jo katrā situācijā avotu prioritāte var atšķirties. Terminu avotu izvēli galvenokārt nosaka dokumenta veids. Ja runa ir par ES dokumenta tulkojumu, tad ES tiesību aktos lietotajai terminoloģijai ir prioritāte. ES terminoloģijai ir sava specifika, tāpēc nav pieļaujama jēdzienu sašaurināšana vai paplašināšana, izmantojot Latvijas normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju vai Terminoloģijas komisijas apstiprinātos terminus. Savukārt, ja runa ir par kādu starptautisku dokumentu, tad prioritāte būs vispārpieņemtiem oficiālajiem terminiem.

Saskaņā ar Valsts valodas likuma 22. panta 1. daļu Terminoloģijas komisijas (TK) apstiprinātie termini lietojami oficiālajā saziņā tikai pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Konkrētajā gadījumā runa ir par LZA TK 30.08.2005. lēmumu Nr.46 "Par Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto terminu apstiprināšanu" (http://www.likumi.lv/doc.php?id=116367), kurā ir minēts, ka "[p]ar sarakstā iekļautajiem terminiem jau pirms to apspriešanas apakškomisijā ir panākta vienošanās ES Juridiskās terminoloģijas starpinstitūciju darba grupā. Termini ir saskaņoti ar LZA TK lēmumiem un ir aktuāli gan Eiropas Savienības normatīvo aktu tulkojumos, gan plašāk terminoloģijas praksē”. Tātad šajā gadījumā priekšroka dodama terminam „dibinājumbrīvība”, jo atveidojums jau ir saskaņots ar ES Juridiskās terminoloģijas starpinstitūciju darba grupas speciālistiem.

Vairāk par terminu avotu hierarhiju varat lasīt Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmatā 75.-76. lpp. (Lejupielādēt)

Vai terminu "novads" var atveidot kā "amalgamated municipality"? Vai tā ir pareizi?
Atbilde:
Lai gan joprojām nav pieņemts oficiāls atveidojums terminam "novads", kā pagaidu variants ir lietojams termins "municipality"; šādu atveidojumu ir pieņēmusi Latvijas Pašvaldību savienība, vienojoties ar Valsts valodas centru 20.08.2009.

Kā latviski pareizi būtu rakstīt ēdiena nosaukumu, kas pazīstams ar nosaukumu "wrap"?
Atbilde:
Angļu vārdu "wrap" varētu atveidot kā „tītā maize”, „tītā maizīte” vai „tītā sviestmaize”.

Vēlējos uzzināt, kur varētu atrast šādu informāciju:
* Valstu štatu/provinču/rajonu nosaukumi (piem, ASV Virdžīnijas štats
vai Bavārija Vācijā u.c.)
* Pilsētu nosaukumi pasaules valstīs (piem, Pekina, Vašingtona, Reikjavīka u.c.)
* Ja tādi vispār ir, laika joslu nosaukumi.
Un vēl, ja tiek atrasta kāda valoda, kas nav
oficiālajā sarakstā, kam lai prasa?
Atbilde:
Valstu štatu/provinču/rajonu nosaukumus iesakām skatīties Lielajā pasaules atlantā (R., „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, 2008). Pašlaik tiek izstrādāti oficiālie Eiropas Savienības valstu reģionu nosaukumi (NUTS 1 un NUTS 2 līmeņa vienību nosaukumi) latviešu valodā. Kad projekts tiks pabeigts, šie nosaukumi būs pieejami mūsu mājaslapā. Tomēr vēlamies norādīt, ka šie nosaukumi būs administratīvo un ģeogrāfisko vienību nosaukumi, kas tiek izmantoti statistikas vajadzībām (Eurostat).

Lielajā pasaules atlantā ir pieejami arī laika joslu nosaukumi.

4. Par personvārdu atveidi latviešu valodā

Vai nepieciešams atveidot latviešu valodā cittautu personvārdus (vārdus un uzvārdus)? Kādi normatīvie akti to nosaka? Kur vērsties neskaidrību gadījumos?
Atbilde:
Citvalodu personvārdus atveido latviešu valodā (izsaka ar latviešu valodas skaņām un burtiem atbilstoši citvalodu īpašvārdu atveides noteikumiem).
To paredz Valsts valodas likuma 19. panta pirmā daļa un Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumi Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju".
Konsultācijas citvalodu personvārdu atveides jautājumos, kā arī oficiālus atzinumus sniedz Izglītības un zinātnes ministrijas Latviešu valodas aģentūra (Lāčplēša ielā 35–5, Rīgā, LV-1011; tālr. 67225879; fakss 67201683; e-pasts: konsultacija@valoda.lv; http://www.valoda.lv).

Vēlamies reģistrēt sava bērniņa vārdu Ethel dzimtsarakstu nodaļā, bet nepieciešama vārda atveide latviešu valodā?
Atbilde:
Iesakām par personvārdu (vārdu un uzvārdu) atveidi konsultēties Latviešu valodas aģentūrā, kur Jums nepieciešamības gadījumā izsniegs arī atzinumu par vārda atveidi, konsultāciju tālrunis 67225879; e-pasts: konsultacija@valoda.lv

Kā latviski atveidojami franču personvārdi Evelyne?
Atbilde:
Iesakām par personvārdu (vārdu un uzvārdu) atveidi konsultēties Latviešu valodas aģentūrā, konsultāciju tālrunis 67225879;
Atbilstoši norādījumiem par franču īpašvārdu atveidi latviešu valodā francūzietes uzvārds (Evelyne) latviski atveidojams kā "Evelīna" (sk. Franču īpašvārdu atveide latviešu valodā, R., „Zinātne”, 2004

Labdien, man nepieciešams mantojuma lietā atzinums par to, ka mans uzvārds Svenča (pasē) atbilst uzvārdam Svenč?
Atbilde:
Personvārdu identifikācijas jautājumos konsultācijas un izziņas sniedz Latviešu valodas aģentūra, konsultāciju tālrunis 67225879; e-pasts: konsultacija@valoda.lv ; mājaslapas adrese: http://valoda.lv vai meklē atbildes Latviešu valodas aģentūras lietotnē "Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze" http://www.valodaskonsultacijas.lv

5. Par lielo un mazo burtu lietojumu

Kā rakstīt sieru nosaukumus teikuma vidū - ar lielo vai mazo burtu (piem., čedara siers, parmas siers utt.)?
Atbilde:
Konsultācijas latviešu valodas ortogrāfijas, stilistikas, pareizrakstības jautājumos sniedz Latviešu valodas aģentūra, konsultāciju tālrunis 67225879; e-pasts: konsultacija@valoda.lv ; mājaslapas adrese: http://valoda.lv vai meklē atbildes Latviešu valodas aģentūras lietotnē "Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze" http://www.valodaskonsultacijas.lv