Latgaliešu rakstu valodaLATGALIEŠU RAKSTU VALODAS JĒDZIENS UN TIESISKAIS STATUSS

Valsts valodas likums (it sevišķi 3. panta 4. daļa) 

Latviešu vēsturisko zemju likums (it sevišķi 4. panta 8. un 9. daļa)


LATGALIEŠU RAKSTĪBAS NOTEIKUMI

Oficiālie Latgaliešu rakstības noteikumi

Par Latgaliešu rakstības noteikumiem

LVEK Latgaliešu rakstu valodas apakškomisija

Par latgaliešu rakstu valodas normatīvo aspektu


LATGALIEŠU RAKSTU VALODAS APGUVE

Mācību priekšmeta "Latgaliešu rakstu valoda" standarti, programmas paraugi

Mācību priekšmeta "Latgaliešu rakstu valoda" (1.–9. klasei) programmas paraugs

Mācību priekšmeta "Latgaliešu rakstu valoda" (4.–9. klasei) standarts

Vispārējās vidējās izglītības specializētā kursa "Latgaliešu rakstu valoda" programmas paraugs

Latgaliešu rakstu valodas un novadmācības kursu standarti


Mācību līdzekļi un metodiskie ieteikumi

Ābece "Skreineite" (2014, lasīšanas daļa)

Ābece "Skreineite" (2014, rakstīšanas daļa)

Metodiskie norādījumi (2014)

Ābece (1992, 1. daļa)

Ābece (1992, 2. daļa)

Grāmata skolotājiem (1993)

Mācību grāmata "Olūteņš" (4. klasei) un metodiskie ieteikumi

Metodiskie ieteikumi (4. klasei)

Dažādi mācību materiāli

Idejas tiem, kas māca latgaliešu valodu


Pašmācības līdzekļi

Latgaliešu rakstu valodas rokasgrāmata (LVA)

"Vasals! Latgaliešu valodas mācība"

Pašmācības rokasgrāmata ("Lakuga", 1. daļa)

Pašmācības rokasgrāmata ("Lakuga", 2. daļa)

"Roksti latgaliski!" ("Lakuga")

Latgaliešu tiešsaistes skola


Dažādi ieteikumi par latgaliešu rakstu valodas pareizrakstību un stilistiku

"Latgola ci Latgale – kai pareizuok raksteit?"

"Latgalīšu rokstu volūdys 10 vīnkuorši lykumi"

"Maruta Latkovska: "Kab nabyutu boss…""

"Raksteits latgaliski – ar klaidom"

"Kai latgaliski pīraksteit nedelis dīnys?"

Grāmata skolotājiem


Latgaliešu rakstu valodas vārdnīcas un korpuss

Latgaliešu rakstu valodas vārdnīca "Baļtīšu-latgalīšu vuordineica" (balstīta visplašākajā latgalisko tekstu apkopojumā)

Lietuviešu-latviešu-latgaliešu vārdnīca

Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss


LATGALISKIE ĪPAŠVĀRDI

Latgaliskie vietvārdi

Vietvārdu informācijas noteikumi (MK noteikumi Nr. 50)

Latviešu vēsturisko zemju likums (it sevišķi 4. panta 8. daļa)

LĢIA Vietvārdu datubāze

LĢIA lēmumi par oficiālo vietvārdu piešķiršanu


Latgaliskie personvārdi un uzvārdi

Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju

Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā

Paplašinātais vārdadienu saraksts