Aktualitātes


grafika

06.05.2021. | Veiksmīgi aizvadīts Latvijas un Gruzijas tiešsaistes seminārs par valodas politiku un tehnoloģijām

grafika

28. aprīlī Valsts valodas centra pārstāvji piedalījās AS “Tilde” un Gruzijas Ivane Džavahišvili Tbilisi Valsts universitātes pārstāvju rīkotajā tiešsaistes seminārā par valodas politiku un valodas tehnoloģijām. Valsts valodas centra pārstāvji stāstīja par Latvijas pieredzi valsts valodas politikas veidošanā, Valsts valodas likuma un citu ar valodas politiku saistīto normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībā, kā arī prezentēja centra normatīvo aktu tulkošanas funkcijas normatīvo regulējumu un iestrādes.

Lai Latvijas pārstāvjus iepazīstinātu ar lingvistisko situāciju Gruzijā, semināra ievadā Ivane Džavahišvili Tbilisi Valsts universitātes pētniece Tinatina Bolkvadze stāstīja par gruzīnu valodu un mazākumtautību valodām Gruzijā.

Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš semināra dalībniekus iepazīstināja ar latviešu valodas attīstības vēsturi, valodas kultūras un politikas attīstību un izmaiņām kopš 19. gadsimta, izklāstīja galvenos virzienus valodas politikas normatīvajos aktos un plānošanas dokumentos, kā arī sniedza ieskatu Valsts valodas centra un Tulkošanas un terminoloģijas centra tapšanā, apvienošanā un pašreizējā darbā.

Valsts valodas centra vecākā inspektore un Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vadītāja p. i. Madara Rēķe sniedza detalizētu ieskatu valsts valodas kontroles regulējošajos normatīvajos aktos, dalījās ar valodas kontroles inspektoru pieredzi, kā arī prezentēja Valodas kontroles departamenta sasniegumus latviešu valodas lietojuma veicināšanā.

Savukārt Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta vadītājs Arturs Krastiņš stāstīja par normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz normatīvo aktu tulkošanu Valsts valodas centrā, iepazīstināja Gruzijas pārstāvjus ar Latvijas institūcijām, kas darbojas terminoloģijas un valodas attīstības jomā, kā arī prezentēja tulkošanas un kvalitātes kontroles posmus departamentā. Sevišķs uzsvars tika likts arī uz valodas politikas un digitālās transformācijas plānošanas dokumentiem kā valodas politikas un tehnoloģiju ilgtermiņa attīstības stūrakmeņiem.

Semināra noslēgumā dalībnieki dalījās ar iespaidiem, kā arī meklēja potenciālās iespējas Latvijas valodas politikas veidošanas pieredzi piemērot Gruzijā.


grafika

17.03.2021. | Apbalvoti akcijas "Latviešu valodas kvalitātes periodiskajā presē" laureāti

Trešdien, 17. martā, Valsts valodas centrā ar svinīgu laureātu un veicināšanas balvu ieguvēju apbalvošanu noslēdzās Valsts valodas centra rīkotā akcija “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē”.

Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš ar apsveikuma uzrunām un atzinības rakstiem sveica periodiskās preses izdevumus, kuros lietota kvalitatīva latviešu valoda, kā arī pasniedza veicināšanas balvas preses izdevumiem, kas sevišķu veikumu dēļ bija izpelnījušies akcijas komisijas locekļu atzinību

Šogad akcijā piedalījās astoņi preses izdevumi. Tika noteikti uzvarētāji katrā no šādām kategorijām: reģionālie laikraksti; specializētie izdevumi; žurnāli, kas iznāk retāk nekā reizi nedēļā. Katrs no laureātiem saņem tiesības izmantot zīmolu “Laba valoda”. Lai veicinātu laikrakstu piedalīšanos akcijā un palielinātu akcijas pievienoto vērtību, diviem laikrakstiem tika pasniegtas veicināšanas balvas, kā arī akcijas laureāti un veicināšanas balvu ieguvēji varēja noklausīties Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa universitātes profesores Dr. philol. Dites Liepas un Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta redaktoru Annas Zahares un Rūtas Lazdas prezentācijas par laikrakstu vērtēšanas gaitā gūtajām atziņām.

Pateicamies Tieslietu ministrijai, Latvijas Preses izdevēju asociācijai un Kultūras ministrijai par sadarbību, kas nodrošināja raitu un sekmīgu akcijas norisi.

Sveicam uzvarētājus ar godam pelnīto atzinību un panākumiem!


Laureātu saraksts


Reģionālie laikraksti:


                "Kurzemes Vārds"

                "Latgales Laiks"

                "Kurzemnieks"


Specializētie izdevumi:


      "Būvinženieris"

              "Saimnieks LV"


Žurnāli, kas iznāk retāk nekā reizi nedēļā:


            “Liepājas Vēstules”;


Veicināšanas balvu ieguvēji:


            žurnāls “Mājas Viesis”;

            žurnāls “I’mperfekt”. 


Valsts valodas centrs pateicas visiem, kas ciena un godā valsts valodu!13.01.2021. | Valsts valodas centrs publiskojis jauno "Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmatu"
Rokasgrāmatas vāks

Valsts valodas centrs ir izstrādājis jauno “Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmatu”, kas paredzēta Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri galvenokārt tulko tiesību aktus no angļu valodas latviešu valodā, kā arī tiem, kuru ikdiena saistīta ar Eiropas Savienības tiesību aktu un citu starptautisko dokumentu saskaņošanu un ieviešanu – nozaru speciālistiem ministrijās, darba grupu locekļiem, juristiem un citiem ekspertiem. Ceram, ka noderīgu informāciju tajā atradīs arī dažādu studiju programmu studenti un visplašākais interesentu loks.

Rokasgrāmata ir pieejama publikāciju sadaļā, kā arī to iespējams lejupielādēt šeit: lejupielādēt rokasgrāmatu.
08.01.2021. | Valsts valodas centra akcijā “Latviešu valodai draudzīga vide” arī pagājušogad atrasti latviskākie uzņēmēji

grafika

Neraugoties uz Covid-19 radītajām grūtībām, 2020. gadā akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide” tika pieteikti 56 uzņēmumi un pašnodarbinātās personas no visas Latvijas. Šajā Valsts valodas centra akcijā jau piecpadsmito gadu varēja pieteikt visdažādāko nozaru vietējos uzņēmējus (veikalus, restorānus, ražotājus, amatniekus, būvniekus u. c.), kas pēc tam tika izskatīti trīs nominācijās – “preču ražotāji”, “pakalpojumu sniedzēji” un “tirdzniecības vietas”.

Tāpat kā citus gadus, arī šogad visus pieteikumus izvērtēja Valsts valodas centra ekspertu komisija, balstoties uz Valodas kontroles vecāko inspektoru sagatavotajiem pārbaudes aktiem un pretendentu darbības vērtēšanas anketā ietvertajiem kritērijiem, kas skar gan uzņēmēju darbinieku valsts valodas lietojumu, gan uzņēmēju publiski sniegto informāciju.

Valsts valodas centra vecākie inspektori ar lielu sajūsmu un lepnumu stāsta par piedzīvoto, apmeklējot akcijai pieteiktos Latvijas uzņēmējus. Ar akcijas laikā gūto pieredzi dalās viena no Valsts valodas centra Valodas kontroles vecākajām inspektorēm M. Vītola:

“Akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide” tika pieteikts produkts “Smalkais muslis”. Kad ierados veikt pārbaudi, mani sagaidīja divas jaunas, burvīgas dāmas – pilnas enerģijas un dzīvesprieka. Jaunās sievietes ar aizrautību stāstīja, kā no mājražotājām izaugušas līdz SIA, dibinot “Smalko musli”. Bija patiess prieks klausīties stāstījumā par produktu un tā tapšanu. Bet vēl lielāks prieks, ka latviskā pašapziņa stāv pāri greznam produkta iesaiņojumam, uz kura rotājas teksts svešās valodās.”

Par ikgadējās akcijas norisi un pagājušā gada latviskākajiem uzņēmējiem stāsta arī Valsts valodas centra Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vadītāja I. Bursevica:

“Vēlos izteikt pateicību visiem, kas pieteica kandidātus akcijai, par to, ka nepalika vienaldzīgi, kā arī pašiem kandidātiem gan par draudzīgumu un laipnumu, uzņemot Valsts valodas centra vecākos inspektorus, gan par pozitīvo attieksmi pret valsts valodu un tās lietošanu komercdarbībā. Apsveicu laureātus, bet visus, kas pagājušogad kādu iemeslu dēļ nesaņēma atzinības rakstus, aicinu pieteikties dalībai akcijai šogad!”

Visiem pagājušā gada akcijas laureātiem Valsts valodas centrs pa pastu ir izsūtījis atzinības rakstus, dzejas krājumus un uzlīmes ar akcijas logo, lai popularizētu latviešu valodai draudzīgus uzņēmējus.

Valsts valodas centrs pateicas visiem, kas ciena un novērtē valsts valodu, kā arī uzslavē un izceļ uzņēmējus, kuri pilnībā ievēro Valsts valodas likuma prasības.

Akcijas “Latviešu valodai draudzīga vide 2020” laureāti

Valmiermuižas alus darītava www.facebook.com/valmiermuiza

Kūriņš www.facebook.com/kurins.lv

Pāces vilnas fabrika www.facebook.com/dundagaswool

Madonas karameles www.facebook.com/karameles.lv

Stirna un avokado www.facebook.com/stirnaavocado

Smalkais muslis www.facebook.com/smalkaismuslis

Užavas alus www.facebook.com/Užavas-alus-224414464429

ZS “Mazie Gavari” – bioloģiski sertificētā saimniecība www.facebook.com/MazieGavari

Vīngliemežu audzētava “Ošu mājas” https://bit.ly/38Bn0Ap

Saldus Gotiņa www.facebook.com/saldusgotina

Latgolys šmakovka www.facebook.com/latgolyssmakovka

Aglonas Maizes muzejs www.facebook.com/maizesmuzejs

Cukrasāta www.facebook.com/cukrasata

Pelnrušķītes sapnis www.facebook.com/Pelnrušķītes-sapnis-472510846422059

Lielbornes muiža www.facebook.com/lielbornesmuiza

Makšķernieku namiņš www.facebook.com/MakskerniekuNamins


25.11.2020. | Valsts valodas centrs konsultē vispirms

grafika

Vakar, 24. novembra pēcpusdienā, Valsts valodas centrs organizēja tiešsaistes semināru par “Konsultē vispirms” principa piemērošanu jautājumos, kas saistīti ar Valsts valodas likumu.

Tika stāstīts par centra darbību un panākumiem “Konsultē vispirms” iniciatīvas ietvaros, aplūkots trīs gadu laikā sasniegtais, sniegts neliels ieskats “Konsultē vispirms” trešajā ikgadējā novērtējumā un Valsts valodas centra nākotnes izaicinājumos saistībā ar “Konsultē vispirms” iniciatīvu. Tāpat tika arī runāts par Valsts valodas likuma prasībām un iespējām piemērot “Konsultē vispirms” gadījumos, kad ir konstatēti pārkāpumi, aplūkots “Luksofora princips”, saskaņā ar kuru šobrīd katrā gadījumā individuāli tiek vērtēta “Konsultē vispirms” piemērojamība.

Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta vadītājs V. Razumovskis par semināru: “Valsts valodas centrs māca un mācās. Mēs dalāmies ar labu praksi un rosinām sabiedrību uztvert “Konsultē vispirms” kā risinājumu, nevis problēmu un Valsts valodas centru – kā sabiedroto “Konsultē vispirms” kopīgajā ceļā”.

Tiešsaistes seminārā piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Rīgas pilsētas būvvaldes un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas būvvaldes pārstāvji.

Valsts valodas centrs 2020. gada 19. novembrī iniciatīvas “Konsultē vispirms” apbalvošanas pasākumā saņēma laureāta titulu nominācijā “Līderis klientorientētā apkalpošanā 2020”.

Vairāk par "Konsultē vispirms" ir iespējams uzzināt šeit:

https://www.em.gov.lv/lv/konsulte-vispirms.


20.11.2020. | Valsts valodas centrs - viens no iniciatīvas "Konsultē vispirms" līderiem

grafika

2020. gada 19. novembrī iniciatīvas "Konsultē vispirms" apbalvošanas pasākumā Valsts valodas centram tika piešķirta nominācija "Līderis klientorientētā apkalpošanā 2020". Pateicamies par augsto novērtējumu un Valsts valodas centra amatpersonu nesavtīgo un mērķtiecīgo ieguldījumu! Vairāk informācijas šeit.

02.11.2020. | Piesakies bezmaksas tiešsaistes semināram

grafika

Ja nodarbojies ar uzņēmējdarbību, tad aicinām tieši tevi piedalīties bezmaksas tiešsaistes seminārā par aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar principa “Konsultē vispirms” piemērošanu valsts pārvaldē un ar valsts valodas lietošanu.

Norises laiks: 24. novembris plkst. 15.00–16.00.

Norises vieta: tiešsaiste (iespēja skatīties tiešraidē).

Piesakies dalībai seminārā līdz 20. novembrim (ieskaitot), norādot savu vārdu, uzvārdu un pārstāvēto uzņēmumu un nosūtot vēstuli uz e-pastu info@vvc.gov.lv.

Ja vēlies dzirdēt izvērstu un vispusīgu atbildi uz konkrētiem tevi interesējošiem jautājumiem, uzdod tos līdz 20. novembrim, šos jautājumus iesniedzot kopā ar dalības pieteikumu un norādi “Apspriešanai tiešsaistes seminārā”.

Seminārs būs interesants un izglītojošs, tāpēc negaidi un piesakies tūlīt!20.10.2020. | Akcijas "Latviešu valodai draudzīga vide" dalībnieku vērtēšana

grafika

Pagājušajā piektdienā (16.10.2020.) Valsts valodas centra ekspertu komisija vērtēja akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide” pieteiktos dalībniekus, dalot tos trijās kategorijās: ražotājs, tirgotājs un apkalpojošās sfēras uzņēmums.

Valsts valodas centram ir neizsakāms prieks gan par kuplo dalībnieku skaitu – šogad akcijai pieteikti 56 uzņēmumi un pašnodarbinātās personas –, gan novadu un pašvaldību aktīvo iesaistīšanos akcijā.

Šis gads ir nesis pārmaiņas daudzās jomās, un tāpēc, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, Valsts valodas centrs akcijas “Latviešu valodai draudzīga vide” laureātus godalgos attālināti – piešķirtās godalgas kopā ar atzinības rakstiem tiks nosūtītas pa pastu.

Tuvākajā laikā akcijas laureātus paziņosim arī Valsts valodas centra tīmekļvietnē un sociālo tīklu profilos.


23.07.2020. | Sabiedrisko palīgu ieguldījums Valsts valodas kopšanā

Valsts valodas centra rīcībā esošie dati apstiprina sabiedrisko palīgu ieguldītā darba efektivitāti. Privātpersonas un uzņēmēji sāk izprast nepieciešamību ievērot Valsts valodas likuma prasības un citus normatīvos aktus, kā arī neskaidrību gadījumā aktīvi izmanto iespēju vērsties pie sabiedriskajiem palīgiem.

grafika

Saskaņā ar centra apkopoto informāciju par 2019. gadu sabiedriskie palīgi ir snieguši konsultācijas uzņēmējiem un privātpersonām par Valsts valodas likuma 21. panta pirmo daļu, 21. panta otro daļu, 21. panta trešo daļu, 21. panta ceturto un septīto daļu, 23. panta pirmo daļu, kā arī par citiem jautājumiem, kas saistīti ar Valsts valodas likuma ievērošanu.

Priecājamies par šiem sasniegtajiem rezultātiem.

grafika


Valsts valodas centra “Sabiedrisko palīgu institūta” mērķis ir sniegt iespēju Latvijas iedzīvotājiem saņemt plašāku informāciju un individuālas konsultācijas par Valsts valodas likuma nozīmi un tā ievērošanu ikdienā, lai izvairītos no kļūdām un pārkāpumiem, tādējādi veicinot latvisku vidi.

Gaidīsim arī Tavu pieteikumu, vairāk informācijas meklē: ej.uz/sabiedriskiepaligi


21.07.2020. | Kļūsti par Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu!

paligs

Valsts valodas centrs aicina ikvienu, kam svarīga latviešu valoda, kļūt par sabiedrisko palīgu!


Ja tu nevari vienaldzīgi paiet garām kļūdām un neizdarībām latviešu valodā un ja tu vēlies veidot latviskāku vidi, kļūsti par Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu!

Ieskaties šeit: ej.uz/sabiedriskiepaligi
20.07.2020. | Valsts valodas centrs izsludina akciju “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē”

IT vakance

Akcijā noteiks, izvērtēs un apbalvos periodiskās preses izdevumus, kuros lietota kvalitatīva latviešu valoda, kā arī sniegs pamatotus ieteikumus tās kvalitātes paaugstināšanai.

Lai vēl vairāk sekmētu preses izdevumu valodas kvalitātes uzlabošanos, Valsts valodas centrs šogad izsludinātajā akcijā noteiks ne tikai laureātus, bet arī veicināšanas balvas saņēmējus. Atvieglota pieteikšanās un periodiskās preses izdevuma ieteikšana akcijai: to iespējams izdarīt, arī nosūtot uzslavu Valsts valodas centra lietotnē “Valodas draugs” (pieejama Android un iOS ierīcēm).

Kandidātus akcijai var pieteikt, Valsts valodas centram iesniedzot periodiskās preses izdevuma nosaukumu un kontaktinformāciju, nosūtot to uz e-pasta adresi info@vvc.gov.lv, izmantojot uzslavas iesūtīšanas funkciju lietotnē “Valodas draugs” vai pa pastu uz adresi Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Akcijā tiks noteikti ne vairāk kā trīs uzvarētāji un ne vairāk kā divi veicināšanas balvas saņēmēji katrā no šādām kategorijām:

1) nacionālie laikraksti;
2) reģionālie laikraksti;
3) žurnāli, kas iznāk reizi nedēļā;
4) žurnāli, kas iznāk retāk nekā reizi nedēļā;
5) specializētie izdevumi;
6) citi preses izdevumi.

Akcijai dalībnieki var pieteikties paši, bet tos var ieteikt arī personas no visas Latvijas. Norādām, ka dalība akcijā ir brīvprātīga. Ja izdevējs piekrīt dalībai akcijā, tas abonē vai piegādā centram vismaz četrus secīgus sava izdevuma numurus. Izdevējs pats nosaka, kurus četrus secīgos izdevumus abonēt vai piegādāt. Tiks izvērtēti periodiskās preses izdevumi, kas izdoti laika posmā no 2020. gada 1. maija līdz 31. decembrim.


Akcijas nolikums pieejams šeit.


Akciju “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē” Valsts valodas centrs rīko sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Preses izdevēju asociāciju.


09.07.2020. | Izsludināts iepirkums "Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai, Valsts valodas centram, Valsts probācijas dienestam un Datu valsts inspekcijai"

iepirkums

Valsts valodas centrs informē, ka ir izsludināts iepirkums “Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai, Valsts valodas centram, Valsts probācijas dienestam un Datu valsts inspekcijai”.

Informācija par iepirkumu pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41650

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.08.2020. plkst. 15.00


26.06.2020. | Piesaki uzņēmumu akcijai "Latviešu valodai draudzīga vide"!

iepirkums


Ir tik daudz jauku vietu Latvijā, kur ir būts vai kur iegādāts kaut kas sirdij mīļš un skaists, kas tāds, par ko lepoties, uzzinot, ka tas ir radīts Latvijā.

 

Varbūt šo lepnumu jūtam, malkojot ikrīta kafiju no īpašas māla krūzītes, kas darināta ar kāda Latvijas podnieka rokām, vai arī iegriežoties omulīgā kafejnīcā, kuras saimnieki gādā par mūsu labsajūtu, bet varbūt esam lepni, atverot drēbju skapi, kas mūs priecē ar savu praktiskumu un skaistumu.

 

Bieži ir tā, ka mēs labprāt vēlētos pateikties par prieka mirkļiem un patīkamajām sajūtām, ko kāds uzņēmums mums ir sniedzis, bet ikdienas steigā tas ir izpalicis. Tāpēc, lai pateiktos uzņēmējiem par viņu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides kopšanā un attīstīšanā, kā arī valsts valodas stiprināšanā, un lai vairotu pozitīvu attieksmi pret valsts valodas lietojumu, Valsts valodas centrs lūdz pieteikt uzņēmumus ikgadējai akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide”.


Uzņēmuma pieteikšana aizņems vien dažus mirkļus, toties uzņēmējiem tā sniegs motivāciju attīstīties, kā arī pārliecību, ka mums rūp viņu paveiktais.

Piesaki uzņēmumu sūtot mums ziņu!

·         sociālajos tīklos “Facebook” un “Twitter”;

·         pa tālruņiem 67334633 un 67334269;

·         pa e-pastu valodas.akcija@vvc.gov.lv;

·         pa pastu (Valsts valodas centram Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010);

·         nosūtot uzslavu mobilajā lietotnē “Valodas draugs”.


03.06.2020. | Informācija par jauno tulkošanas pakalpojumu iepirkumu

iepirkums
Vasarā plānots izsludināt jauno iepirkumu Tieslietu ministrijas un Valsts valodas centra rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu nodrošināšanai, tāpēc Valsts valodas centrs jau laicīgi aicina tulkošanas nozares pārstāvjus apsvērt dalību iepirkumā. Iepirkumā tiks meklēti rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu sniedzēji LV–EN, EN–LV, FR–LV, RU–LV valodu pāros.

Lai gūtu skaidrāku priekšstatu par iepirkumu un pieteikšanās procedūru, aicinām iepazīties ar 2018. gada iepirkuma nolikumu, kas pieejams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Lai nepalaistu garām jaunāko informāciju par iepirkumu, aicinām sekot aktualitātēm Valsts valodas centra tīmekļa vietnē vvc.gov.lv vai centra Facebook.com un Twitter.com lapās.

Informāciju sagatavojis Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departaments.


01.06.2020. | Valsts valodas centrs izsludina akciju “Latviešu valodai draudzīga vide”

Covid-19

Lai sabiedrībā vairotu pozitīvu attieksmi pret valsts valodas lietojumu un no savas puses pateiktos uzņēmējiem par viņu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides kopšanā un attīstīšanā šajā sarežģītajā laikā, Valsts valodas centrs izsludina akciju “Latviešu valodai draudzīga vide”.

Akcijas mērķis ir noteikt preču ražotājus, apkalpojošās sfēras uzņēmumus un tirdzniecības vietas, kas savā darbībā vispilnīgāk ievēro Valsts valodas likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasības attiecībā uz valsts valodas lietošanu, kā arī izcelt dažādu valstu un tautību pārstāvju uzņēmumus, kas kopj latviskās tradīcijas un uzņēmējdarbības vidi.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad īpaši aicinām tieši sabiedrību pieteikt dalībai akcijā savas iecienītākās tirdzniecības vietas, frizētavas, restorānus, aptiekas, kafejnīcas, masāžas salonus, vietējos produktu ražotājus un tamlīdzīgi, lai varam  kopīgi pateikties un atbalstīt viņus, tomēr preču ražotāji, apkalpojošās sfēras uzņēmumi vai tirdzniecības vietas dalībai akcijā var noteikti pieteikties arī paši. Tāpat kā iepriekšējos gados, dalībniekus izvirzīs arī Valsts valodas centra amatpersonas.

Akcijai pieteiktos dalībniekus vērtēs Valsts valodas centra ekspertu komisija, balstoties uz Valsts valodas centra vecāko inspektoru sastādītajiem pārbaudes aktiem un dalībnieku darbības vērtēšanas anketā ietvertajiem kritērijiem, kas skar gan to, kā valsts valodu lieto uzņēmuma darbinieki, gan to, kā tā izmantota publiski sniegtajā informācijā.

Dalībniekus akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide” var pieteikt:

·         sociālajos tīklos “Facebook” un “Twitter”;

·         pa tālruņiem 67334633 un 67334269;

·         pa e-pastu valodas.akcija@vvc.gov.lv;

·         pa pastu (Valsts valodas centram Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010);

·         nosūtot uzslavu mobilajā lietotnē “Valodas draugs”.

Akcijas laureātus, kā arī attiecīgo nozaru uzņēmēju organizāciju pārstāvjus plānojam aicināt uz apbalvošanas pasākumu novembra trešajā nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā apsvērsim arī citas iespējas laureātu apbalvošanai un svētku sajūtas radīšanai.

Aicinām nepalikt vienaldzīgiem un atbalstīt savus iecienītākos uzņēmējus!

Detalizēta informācija par akciju un tās nolikums pieejams šeit.


11.05.2020. | Sastādīta angļu–latviešu farmakovigilances terminu un definīciju vārdnīca

Zāļu valsts aģentūras un Valsts valodas centra ekspertu kopdarba rezultātā izveidota un Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē publicēta Farmakovigilances terminu un definīciju angļu–latviešu vārdnīca*

Šī vārdnīca ietver farmakovigilances terminus angļu valodā un to atveidojumus latviešu valodā, kā arī terminu definīcijas angļu valodā un to tulkojumus latviešu valodā. Vārdnīcai paredzams plašs pielietojums. Tā būs labs palīgs ārstiem un citiem veselības aprūpē iesaistītiem, jo speciālā medicīnas literatūrā bieži atrodami farmakovigilances jēdzieni, kuru skaidrojums ir pieejams šai vārdnīcā. Vārdnīcu varēs aktīvi lietot zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieki un reglamentējošu iestāžu eksperti dokumentācijas sagatavošanai, kā arī darbam ar tulkojumiem.

*Farmakovigilances terminu un definīciju angļu–latviešu vārdnīca izveidota, atveidojot un tulkojot terminus un definīcijas, kas iekļautas Labas farmakovigilances prakses vadlīniju 1. pielikumā “Definīcijas” 4.redakcijā (GVP Annex I – Definitions, rev. 4). Labas farmakovigilances prakses vadlīnijas (Good pharmacovigilance practices) ir standartu kopums, kuru mērķis ir nodrošināt farmakovigilances veikšanu Eiropas Savienībā (ES). Labas farmakovigilances prakses vadlīnijas attiecas uz zāļu reģistrācijas apliecību īpašniekiem, Eiropas Zāļu aģentūru un ES dalībvalstu zāļu aprites uzraudzības iestādēm.

16.03.2020. | Par vīrusu dzimtas Coronaviridae nosaukumu latviešu valodā

Ņemot vērā pēdējās dienās sastopamās svārstības pandēmiju izraisošā vīrusa rakstībā, Valsts valodas centrs informē, ka vienīgais pareizais šīs vīrusu dzimtas Coronaviridae nosaukums latviešu valodā ir koronavīrusi. Šāda atveide atbilst tā nosaukumam latīņu valodā un fiksēta jau prof. K. Rudzīša vārdnīcā Terminologia medica (1973; 20052). Šī vīrusa izraisītajai slimībai Pasaules Veselības organizācija angļu valodā piešķīrusi nosaukumu COVID-19, latviešu valodā saucama par Covid-19 (bez slīpinājuma, bez pēdiņām). No angļu valodas atšķirīgā rakstība skaidrojama ar to, ka latviešu valodā šajā gadījumā lielo burtu lietojums nav pamatots: Covid ir abreviatūra, kas sastāv no slimības pilnā nosaukuma coronavirus disease zilbēm. Līdz ar to Covid-19 nosaukums nav analoģisks tādiem slimību nosaukumiem kā SARS, HIV, AIDS u. c., kas veidoti no sākumburtiem. Jāpiebilst, ka arī angļu valodā nosaukums COVID-19 nav guvis vienprātīgu valodas lietotāju atbalstu un ir atrodami dažādi rakstības varianti.


12.03.2020. | Tieslietu ministrijas informācija par Covid-19

Covid-19

Sakarā ar koronavīrusa Covid-19 izplatību Latvijā, Tieslietu ministrija aicina iedzīvotājus sargāt sevi un iespēju robežās izvairīties no Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta un ministrijas padotībā esošu iestāžu klātienes apmeklējuma.

Tieslietu sistēmā ieguldīts ievērojams darbs e-vides modernizēšanā un efektivitātes celšanā. Tādējādi praktiski visas tieslietu sistēmas iestādes piedāvā e-pakalpojumus, jo tas ir iedzīvotājiem ērtākais un ātrākais veids, kā saņemt pakalpojumus.

Līdz ar to aicinām iedzīvotājus rūpēties par savu veselību un izvairīties no iestāžu klātienes apmeklējuma, izmantojot iestāžu piedāvātos E-PAKALPOJUMUS, kurus ir iespējams pieprasīt elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv!

Plašāka informācija par katru iestādi, pakalpojumiem, skaidrojumi un iestāžu konsultantu kontakttālruņi ir izvietoti katras iestādes mājaslapā.


Tieslietu ministrija www.tm.gov.lv

Uzņēmumu reģistrs www.ur.gov.lv

Maksātnespējas kontroles dienests www.mkd.gov.lv

Valsts zemes dienests www.vzd.gov.lv

Patentu valde www.lrpv.gov.lv

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija www.ugf.gov.lv

Juridiskās palīdzības administrācija www.jpa.gov.lv


Tieslietu ministrijas iestāžu darbinieki ir sagatavoti un sniedz atbalstu iedzīvotājiem gan telefoniski, gan ar e-pastu starpniecību, skaidrojot visas nepieciešamās darbības, lai iestādes pakalpojumu būtu iespējams pieprasīt attālināti  elektroniski, vai arī izmantojot pastu vai drošu elektronisko parakstu.

Tieslietu ministrija aicina izturēties atbildīgi pret savu un apkārtējo veselību!


12.03.2020. | Apbalvos akcijas “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē” 2019. gada laureātus

Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš un Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Juris Jurašs piektdien, 13. martā apbalvos Valsts valodas centra akcijas “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē” laureātus.

Akcijas galvenais mērķis ir noteikt, izvērtēt un apbalvot periodiskās preses izdevumus, kuros lietota kvalitatīva latviešu valoda, kā arī sniegt pamatotus ieteikumus tās kvalitātes paaugstināšanai. Akcija “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē” norisinājās no 2019. gada 27. augusta līdz 31. decembrim. Akcijas laikā tika izvērtēti un par uzvarētājiem atzīti 9 periodiskās preses izdevumi, savukārt veicināšanas balvas saņēma 4 periodiskās preses izdevumi. Šogad akcijā piedalījās 20 periodiskās preses izdevumi no visas Latvijas.

Akciju rīko Valsts valodas centrs, sadarbojoties ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Preses izdevēju asociāciju.
Laureātu apbalvošana notiks Valsts valodas centrā, plkst. 13.30.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ievērībai:

Aicinām dalību pieteikt uz e-pastu rihards.versinins@vvc.gov.lv līdz 2020. gada 13. marta pulksten 10.00.


10.03.2020. | Par koronavīrusa izraisītās slimības nosaukumu latviešu valodā

Ņemot vērā pēdējā laika notikumus, Valsts valodas centrs informē, ka koronavīrusa izraisītā slimība, kurai Pasaules Veselības organizācija angļu valodā piešķīrusi nosaukumu COVID-19, latviešu valodā saucama par Covid-19 (bez slīpinājuma, bez pēdiņām). No angļu valodas atšķirīgā rakstība skaidrojama ar to, ka latviešu valodā šajā gadījumā lielo burtu lietojums nav pamatots: Covid ir abreviatūra, kas sastāv no slimības pilnā nosaukuma coronavirus disease zilbēm. Līdz ar to Covid-19 nosaukums nav analoģisks tādiem slimību nosaukumiem kā SARS, HIV, AIDS u. c., kas veidoti no sākumburtiem. Jāpiebilst, ka angļu valodā nosaukums COVID-19 nav guvis vienprātīgu valodas lietotāju atbalstu un ir atrodami dažādi slimības rakstības varianti.


28.02.2020. | Valsts valodas centrs izsludina vecākā IT eksperta vakanci uz nenoteiktu laiku

Valsts valodas centrs aicina savai komandai pievienoties vecāko ekspertu/-i informācijas tehnoloģiju jautājumos. Vairāk par vakanci var uzzināt Valsts valodas centra tīmekļa vietnes sadaļā “Konkursi un vakances”, kā arī šeit (PDF dokuments).

IT vakance