Kalendārvārdu ekspertu komisija

Nākamā Kalendārvārdu ekspertu komisijas sēde notiks 2018. gadā.

Šajā sadaļā ievietots latviešu tradicionālo kalendārvārdu saraksts un Valsts valodas centra Kalendārvārdu ekspertu komisijas jaunākie lēmumi. Šīs komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, lai izvērtētu saņemtos personu iesniegumus un saskaņā ar noteiktiem kritērijiem apstiprinātu jaunus personvārdus iekļaušanai kalendārvārdu sarakstā.

Izvēloties personvārdus iekļaušanai latviešu tradicionālajā kalendārvārdu sarakstā, komisija vadās pēc šādiem kritērijiem:
• vārda cilme,
• vārda nozīme (ja to iespējams noteikt),
• vārda labskaņa,
• vārda lietojuma biežums (vārda nesēju skaits pēc Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta sniegtajiem datiem),
• vārda lietojuma stabilitāte,
• vārda tradicionalitāte,
• atbilstība latviskajai vārddošanas tradīcijai.

2014. gada 22. maijā notika Valsts valodas centra Kalendārvārdu ekspertu komisijas sēde.

Komisija izvērtēja visus laikā no 2011. gada 25. maija līdz 2014. gada 22. maijam saņemtos iesniegumus par jaunu personvārdu iekļaušanu kalendārā un nolēma apstiprināt iekļaušanai latviešu tradicionālo kalendārvārdu sarakstā 5 sieviešu vārdus un 3 vīriešu vārdus:

Sieviešu

vārdi

Vārdadienas datums

Vīriešu

vārdi

Vārdadienas datums

Brīve

18. novembris

Enriko

7. maijs

Daiva

3. aprīlis

Lūkass

18. oktobris

Egle

24. janvāris

Vigo

20. novembris

Liepa

16. jūlijs

 

 

Mare

25. marts

 

 

Paplašinātais vārdadienu saraksts

Paziņojums par jaunu personvārdu iekļaušanu latviešu tradicionālo kalendārvārdu sarakstā

Papildu skaidrojums