Vecākie inspektori

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

VALODAS KONTROLES DEPARTAMENTS
Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļa
Vecākais inspektors Tālrunis E-pasts Pārraudzības reģions Apmeklētājus pieņem
Rīgā, Eksporta ielā 6
Madara Rēķe 67334634 Noklikšķiniet Rīga; Centra rajons
ceturtdienās 12.30-17.00
Daina Millere 67221257 Noklikšķiniet Rīga; Rīgas Latgales priekšpilsēta pirmdienās 8.15-12.30
Anda Pilmane 67334634 Noklikšķiniet Rīga; Rīgas Kurzemes rajons otrdienās 8.15-12.30
Alda Eva Lāce 67221257 Noklikšķiniet

Rīga; Rīgas Vidzemes priekšpilsēta

trešdienās 12.30-17.00
Diāna Lukina 67334634 Noklikšķiniet Rīga;Rīgas Vidzemes priekšpilsēta piektdienās 8.15-12.30
Aira Semjonova 67221257 Noklikšķiniet

Rīga; Rīgas Kurzemes rajons

ceturtdienās 8.15-12.30
Juta Eisaka 67221257 Noklikšķiniet Rīga; Rīgas Zemgales priekšpilsēta
trešdienās 8.15-12.30
Inga Millere 67334634 Noklikšķiniet

Rīga; Rīgas Zemgales priekšpilsēta

pirmdienās 12.30-17.00
Mairita Vītola 67221257 Noklikšķiniet Rīga; Rīgas Ziemeļu rajons
otrdienās 12.30-17.00
Valodas kontroles reģionālā nodaļa
Vecākais inspektors Tālrunis E-pasts Pārraudzības reģions Apmeklētājus pieņem
Viola Vītolberga
Noklikšķiniet Ventspils; Dundagas, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Talsu, Ventspils novads Ventspilī, Jūras ielā 34, 326. kabinetā
ceturtdienās 13.00-16.00
Guna Pūce
Noklikšķiniet Liepāja; Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes, Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Brocēnu, Saldus novads Liepājā, Kungu ielā 2, 2. stāvā.
ceturtdienās no 13.00-17.00
Lolita Kovaļenko
Noklikšķiniet Rēzekne; Rēzeknes, Viļānu, Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novads Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 201. kabinetā
(ieeja no pagalma puses)
piektdienās 9.00–12.00
Inga Valeniece
Noklikšķiniet Ludza; Ludzas, Zilupes novads Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 201. kabinetā
(ieeja no pagalma puses)
ceturtdienās 9.00–12.00
Ināra Kriškijāne
Noklikšķiniet Daugavpils; Ilūkstes, Aglonas, Krāslavas novads Daugavpilī, Rīgas ielā 22, 14. kabinetā
pirmdienās 9.00–12.00
Rita Petrova
Noklikšķiniet Daugavpils; Daugavpils, Dagdas novads Daugavpilī, Rīgas ielā 22, 14. kabinetā
ceturtdienās 10.00–12.00
Aivars Jankovskis
Noklikšķiniet Daugavpils Daugavpilī, Rīgas ielā 22, 14. kabinetā
otrdienās 10.00–12.00