Vecākie inspektori

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

VALODAS KONTROLES DEPARTAMENTS
Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļa
Vecākais inspektors Tālrunis E-pasts Pārraudzības reģions Apmeklētājus pieņem
Rīgā, Eksporta ielā 6
Madara Rēķe 67334634 madara.reke@vvc.gov.lv Rīgas Zemgales priekšpilsēta ceturtdienās 09.00-12.00
Daina Millere 67221257 daina.millere@vvc.gov.lv Rīgas Latgales priekšpilsēta pirmdienās 13.00-16.00
Anda Pilmane 67334634 anda.pilmane@vvc.gov.lv Rīgas Kurzemes rajons otrdienās 09.00-12.00
Alda Eva Lāce 67221257 alda.eva.lace@vvc.gov.lv Rīga; Salaspils, Ikšķiles, Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Babītes, Baldones, Ķekavas, Mārupes novads trešdienās 09.00-12.00
Karola Maškova 67221257 karola.maskova@vvc.gov.lv Rīga, Rīgas Ziemeļu rajons ceturtdienās 13.00-16.00
Diāna Lukina 67334634 diana.lukina@vvc.gov.lv Rīga otrdienās 13.00-16.00
Aira Semjonova 67221257 aira.semjonova@vvc.gov.lv Rīga  
Valentīna Gorbunova 67334634 valentina.gorbunova@vvc.gov.lv Rīga  
Valodas kontroles reģionālā nodaļa
Vecākais inspektors Tālrunis E-pasts Pārraudzības reģions Apmeklētājus pieņem
Viola Vītolberga 29147724 viola.vitolberga@vvc.gov.lv Ventspils; Dundagas, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Talsu, Ventspils novads Ventspilī, Jūras ielā 34, 326. kabinetā
ceturtdienās 13.00-16.00
Guna Pūce 20011931 guna.puce@vvc.gov.lv Liepāja; Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes, Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Brocēnu, Saldus novads Liepājā, Kungu ielā 2, 2. stāvā.
ceturtdienās no 13.00-17.00
Dzintra Skrūzmane 26466539 dzintra.skruzmane@vvc.gov.lv Valmiera; Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Krimuldas, Salacgrīvas, Siguldas, Strenču, Valkas novads Drabešu pagastā, Līvu ciemā, ‘’Brīves’’, 1. stāvā.
piektdienās 10.00–13.00
Anta Kalviša 29420053 anta.kalvisa@vvc.gov.lv Alūksnes, Apes, Gulbenes, Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, Varakļānu, Smiltenes novads Alūksnē, Dārza ielā 11, 210. kabinetā
otrdienās 15.00–17.00, trešdienās 10.00–13.00
Marija Stalidzāne 26823053 marija.stalidzane@vvc.gov.lv Jēkabpils; Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru novads
Lolita Kovaļenko 20223568 lolita.kovalenko@vvc.gov.lv Rēzekne; Rēzeknes, Viļānu, Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novads Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 201. kabinetā
(ieeja no pagalma puses)
piektdienās 9.00–12.00
Inga Valeniece 29851198 inga.valeniece@vvc.gov.lv Ludza; Ludzas, Zilupes novads Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 201. kabinetā
(ieeja no pagalma puses)
ceturtdienās 9.00–12.00
Ināra Kriškijāne 28378675 inara.kriskijane@vvc.gov.lv Daugavpils; Ilūkstes, Aglonas, Krāslavas novads Daugavpilī, Rīgas ielā 22, 14. kabinetā
pirmdienās 9.00–12.00
Rita Petrova 29275715 rita.petrova@vvc.gov.lv Daugavpils; Daugavpils, Dagdas novads Daugavpilī, Rīgas ielā 22, 14. kabinetā
ceturtdienās 10.00–12.00
Aivars Jankovskis 29578721 aivars.jankovskis@vvc.gov.lv Daugavpils Daugavpilī, Rīgas ielā 22, 14. kabinetā
otrdienās 10.00–12.00