Kļūstiet par sabiedrisko palīgu!

13.10.2015. | Konkurss sabiedriskajiem palīgiem

Valsts valodas centrs aizsargā valsts valodas 
lietotāju tiesības un intereses, sekmē valodas 
kultūrvides sakārtošanu un veicina latviešu
valodas funkcionēšanu.

Vai vēlaties sniegt savu artavu latviešu valodas stiprināšanai un attīstībai?

Valsts valodas centra izveidotā „Sabiedrisko palīgu institūta” mērķis ir sniegt iespēju Latvijas iedzīvotājiem saņemt plašāku informāciju un individuālas konsultācijas par Valsts valodas likuma nozīmi un tā ievērošanu.

Valsts valodas centrs izsludina konkursu „Par Valsts valodas centra sabiedriskajiem palīgiem” un aicina pieteikties enerģiskus un atbildīgus -

- SABIEDRISKOS PALĪGUS!

Ja Jūs labprāt strādātu ar cilvēkiem, esat pacietīgs/-a, kā arī Jūs saista darbs ar latviešu valodas jautājumiem, piesakieties un kļūstiet par daļu no Valsts valodas centra komandas!

Galvenie pienākumi Jūsu dzīvesvietas reģionā būs:

- konsultēt personas par valsts valodas lietojumu publiskajā vidē;

- palīdzēt izprast Valsts valodas likumu;

- izskaidrot veidus, kā iespējams novērst Valsts valodas likuma pārkāpumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- sasniedzis/-gusi 21 gada vecumu;

- augstākā izglītība;

- latviešu valoda – dzimtā valoda vai valsts valodas zināšanas ir augstākā līmeņa 2. pakāpē (C2).

Mēs piedāvājam:

- apmācības par Valsts valodas likumu un tā piemērošanu, latviešu valodas kultūras jautājumos un saskarsmes psiholoģijā;

- kompensāciju par ceļa izdevumiem braucienam uz biroju vienreiz ceturksnī;

- pieredzējušu darbinieku atbalstu;

- praktisku pieredzi jomas interesentiem.

Pieteikties ir vienkārši! Gaidīsim no Jums:

Pieteikums un CV

Konkurss ir beztermiņa, tādēļ pieteikties pretendenti var jebkurā laikā,nosūtot pieteikumu un CV elektroniski uz e-pastu: personals@vvc.gov.lv vai iesniedzot personīgi, vai nosūtot pa pastu Valsts valodas centram Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Konkursa nolikums

Līdzdarbības līguma projekts


10.09.2015. | Konkurss sabiedriskajiem palīgiem

Valsts valodas centrs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” izsludina konkursu „Par Valsts valodas centra sabiedriskajiem palīgiem”. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Valsts valodas centra mājas lapā www.vvc.gov.lv sadaļā „Konkursi”, kā arī līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām – Valsts valodas centrā Rīgā, Eksporta ielā 6 (ieeja no Vašingtona laukuma), darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Pieteikumi jāiesniedz Valsts valodas centrā līdz 2015. gada 30. septembrim plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Eksporta ielā 6, Rīgā, LV–1010 (pasta zīmogs – 2015. gada 30. septembris).

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67334269 un 67334638 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Nolikums

Līdzdarbības līgums