ES iestāžu tulkošanas dienestu terminoloģijas saskaņošanas darba grupa

Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas dienestu terminoloģijas saskaņošanas darba grupa ar TTC atbalstu tika izveidota 2005. gadā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktos lietotās latviešu terminoloģijas saskaņošanu ES iestāžu latviešu tulkošanas dienestu un Latvijas Republikas iestāžu starpā un novērstu paralēlas un kļūdainas terminoloģijas lietojuma risku.
2008. gadā notikušas 4 darba grupas sēdes (pārmaiņus Briselē un Luksemburgā), kurās izskatīti un akceptēti 181 termini.