Terminu paralēlformas

Tā kā starptautiskie tiesību akti, jo īpaši Eiropas Savienības tiesību akti, reglamentē visai daudzas tiesību jomas un tautsaimniecības nozares, tieši ar tiesību aktu tulkojumiem latviešu valodā ienāk jauni, līdz šim nepazīstami nozaru termini un jēdzieni, kuriem nav atrodamas atbilsmes latviešu valodā vai arī nav nostabilizējies neviens pieņemams atveidojums, t.i., pastāv terminu paralēlformas. Tāpēc grūtības sagādā izvēle starp dažādām praksē lietotām terminu paralēlformām.