MK Noteikumi

Cab. Reg. No. 1036 - Regulations for Foster Families (with amendments to 27.12.2011.)

Cab. Reg. No. 1036 - Regulations for Foster Families (with amendments to 27.12.2011.)

MK Noteikumi nr. 1036 - Audžuģimenes noteikumi (ar grozījumiem līdz 27.12.2011.)..

Cab. Reg. No. 1037 - Operation of an Orphan"s Court

Cab. Reg. No. 1037 - Operation of an Orphan"s Court

MK Noteikumi nr. 1037 - Bāriņtiesas darbības noteikumi..

Cab. Reg. No. 1037 - Regs re. Distance Contracts etc.

Cab. Reg. No. 1037 - Regs re. Distance Contracts etc.

MK Noteikumi nr. 1037 - Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu..

Cab. Reg. No. 104 - Centralised Examinations

Cab. Reg. No. 104 - Centralised Examinations

MK noteikumi nr. 104 Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību..

Cab. Reg. No. 1040 - Regulations Regarding the Administration of Milk Quotas (with amendments to 12.02.2013.)

Cab. Reg. No. 1040 - Regulations Regarding the Administration of Milk Quotas (with amendments to 12.02.2013.)

MK Noteikumi nr. 1040 - Piena kvotu administrēšanas noteikumi (ar grozījumiem līdz 12.02.2013.)..

Cab. Reg. No. 1041 - Restrictions on the Operation of Aircraft

Cab. Reg. No. 1041 - Restrictions on the Operation of Aircraft

MK noteikumi Nr. 1041 - Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos atbilstoši ..

Cab. Reg. No. 1042 - Stability Requirements for Ro-Ro Passenger Ships

Cab. Reg. No. 1042 - Stability Requirements for Ro-Ro Passenger Ships

MK Noteikumi nr. 1042 - Noteikumi par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem..

Cab. Reg. No. 1044 - Flag State Supervision of Ships

Cab. Reg. No. 1044 - Flag State Supervision of Ships

MK Noteikumi nr. 1044 - Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzību..

Cab. Reg. No. 1048 - Regulations Regarding a Simplified Declaration and Local Clearance

Cab. Reg. No. 1048 - Regulations Regarding a Simplified Declaration and Local Clearance

MK noteikumi nr. 1048 - Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāj..

Cab. Reg. No. 1049 - Supervision of Market Intervention

Cab. Reg. No. 1049 - Supervision of Market Intervention

MK Noteikumi nr. 1049 - Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas ..

Cab. Reg. No. 1050 - Procedures for the Implementation of Public Health Measures (with amendments to 15.05.2012.)

Cab. Reg. No. 1050 - Procedures for the Implementation of Public Health Measures (with amendments to 15.05.2012.)

MK Noteikumi nr. 1050 - Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība (ar grozījumie..

Cab. Reg. No. 1055 - State Fee for a Licence for Use of Subsoil

Cab. Reg. No. 1055 - State Fee for a Licence for Use of Subsoil

MK noteikumi Nr. 1055 - Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sast..

Cab. Reg. No. 106 - Proces for Supply to Energy etc.

Cab. Reg. No. 106 - Proces for Supply to Energy etc.

MK Noteikumi nr. 106 - Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludināt..

Cab. Reg. No. 106 - Regs On Customs Tariff Quotas

Cab. Reg. No. 106 - Regs On Customs Tariff Quotas

MK noteikumi nr. 106 - Noteikumi par muitas tarifu kvotām (1997)..

no 46. līdz 60. kopā 1992 (Lapu skaits - 133)