MK Noteikumi

Cab. Reg. No. 1067 - Rehabilitation Services

Cab. Reg. No. 1067 - Rehabilitation Services

MK Noteikumi nr. 1067 - Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpoj..

Cab. Reg. No. 107 - Proced. for the Class., Label. & Pack. of Chem. Substances & Chem. Products

Cab. Reg. No. 107 - Proced. for the Class., Label. & Pack. of Chem. Substances & Chem. Products

MK Noteikumi Nr. 107 - Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas k..

Cab. Reg. No. 107 - Regs re Prohibited Plant Protection Products

Cab. Reg. No. 107 - Regs re Prohibited Plant Protection Products

MK noteikumi nr. 107 - Noteikumi par aizliegtajiem augu aizsardzības līdzekļiem..

Cab. Reg. No. 107 - Third-country National Requesting a Visa

Cab. Reg. No. 107 - Third-country National Requesting a Visa

MK Noteikumi nr. 107 - Noteikumi par kārtību, kādā tiek veikta pieejamās informācijas pārbaude, izsk..

Cab. Reg. No. 1078 - Methodology for the Risk Assessment of Genetically Modified Organisms (with amendments to 10.02.2015.)

Cab. Reg. No. 1078 - Methodology for the Risk Assessment of Genetically Modified Organisms (with amendments to 10.02.2015.)

MK noteikumi nr. 1078 - Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija (līdz 10.02.2..

Cab. Reg. No. 1079 - Animal Transport Regulations

Cab. Reg. No. 1079 - Animal Transport Regulations

MK Noteikumi nr. 1079 - Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi..

Cab. Reg. No. 108 - Regs on Afforrestation and Plantation Forests

Cab. Reg. No. 108 - Regs on Afforrestation and Plantation Forests

MK Noteikumi Nr. 108 - Meža ieaudzēšanas un plantāciju mežu noteikumi..

Cab. Reg. No. 109 - Regs re. State Fees for Hunting Licences etc.

Cab. Reg. No. 109 - Regs re. State Fees for Hunting Licences etc.

MK Noteikumi nr. 109 - Noteikumi par valsts nodevu par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes ..

Cab. Reg. No. 110 - Regulations regarding Procedures for Training Hunters etc.

Cab. Reg. No. 110 - Regulations regarding Procedures for Training Hunters etc.

MK Noteikumi nr. 110 - Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un prak..

Cab. Reg. No. 1108 - Amount of the State Fee and the Procedures for Payment Thereof

Cab. Reg. No. 1108 - Amount of the State Fee and the Procedures for Payment Thereof

MK Noteikumi nr. 1108 - Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par dzīvnieka pārvad..

Cab. Reg. No. 111 - Procedures for Adoption (with amendments to 30.06.2009.)

Cab. Reg. No. 111 - Procedures for Adoption (with amendments to 30.06.2009.)

MK Noteikumi nr. 111 - Adopcijas kārtība (ar grozījumiem līdz 30.06.2009.)..

Cab. Reg. No. 111 - Procedures for Compensation of Losses etc.

Cab. Reg. No. 111 - Procedures for Compensation of Losses etc.

MK Noteikumi nr. 111 - Kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās personas noda..

Cab. Reg. No. 111 - Regs re Fin. Accts & Fin. Info. of Undertakings Supervised by Min. & Local Govts

Cab. Reg. No. 111 - Regs re Fin. Accts & Fin. Info. of Undertakings Supervised by Min. & Local Govts

MK Noteikumi Nr. 111 - Noteikumi par ministriju un centrālo valsts iestāžu pārziņā esošo uzņēmumu (u..

no 61. līdz 75. kopā 1992 (Lapu skaits - 133)