Citi

Annex No. 2 - Characterisation of the Current Situation in the Field of Development Cooperation Policy in Latvia

Annex No. 2 - Characterisation of the Current Situation in the Field of Development Cooperation Policy in Latvia

Latvijas attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam, 2. pielikums..

Cab. Instr. No. 2 - On the Provision of Host Nation Support

Cab. Instr. No. 2 - On the Provision of Host Nation Support

MK instrukcija Nr. 2 - Par uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu..

Cab. Order No. 666 - Plan for Implementation of the Mass Media Policy Guidelines of Latvia 2016-2020

Cab. Order No. 666 - Plan for Implementation of the Mass Media Policy Guidelines of Latvia 2016-2020

MK rīkojums Nr. 666 - Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāns..

CONCEPT of Improving the Quality of Health Care and Patient Safety "Quality Management or Management Quality"

CONCEPT of Improving the Quality of Health Care and Patient Safety "Quality Management or Management Quality"

Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija „Kvalitātes vad..

Decision No. 1/1 - Regulations Regarding the Issuance of a Permit for Installation of a Direct Line Electricity Connection

Decision No. 1/1 - Regulations Regarding the Issuance of a Permit for Installation of a Direct Line Electricity Connection

SPRK lēmums Nr.1/1 - Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma i..

Decision No. 1/19 - Regulations Regarding the Provision of Number Portability Service (with amendments to 01.12.2017.)

Decision No. 1/19 - Regulations Regarding the Provision of Number Portability Service (with amendments to 01.12.2017.)

SPRK 2015. gada 3. decembra lēmums Nr. 1/19 “Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikum..

no 136. līdz 150. kopā 211 (Lapu skaits - 15)