Citi

Cab. Order No. 151 - Summary of the Guidelines for Electronic Communications Sectoral Policy of the Republic of Latvia 2011-2016

Cab. Order No. 151 - Summary of the Guidelines for Electronic Communications Sectoral Policy of the Republic of Latvia 2011-2016

MK Rīkojums nr. 151 - Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu 2011.–..

Cab. Order No. 343 - Programme for the Reduction of Domestic Violence 2008-2011

Cab. Order No. 343 - Programme for the Reduction of Domestic Violence 2008-2011

MK rīkojums nr. 343 - Par Programmu vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.–2011.gadam..

Cab. Order No. 541 - Action plan for reduction of disability

Cab. Order No. 541 - Action plan for reduction of disability

MK Rīkojums nr. 541 - Par Rīcības plānu Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pa..

Cab. Order No. 551 - On the Priority Directions in Science for 2014-2017

Cab. Order No. 551 - On the Priority Directions in Science for 2014-2017

MK Rīkojums nr. 551 - Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2014.-2017.gadā..

Cab. Order No. 560 - On the Action Plan for Higher Education and Science Development for the Time Period from 20 November 2013 until 31 December 2014

Cab. Order No. 560 - On the Action Plan for Higher Education and Science Development for the Time Period from 20 November 2013 until 31 December 2014

MK Rīkojums nr. 560 - Par Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plānu laikposmam no 2..

Cab. Order No. 632 - SPORTS POLICY GUIDELINES

Cab. Order No. 632 - SPORTS POLICY GUIDELINES

MK Rīkojums nr. 632 - Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2004.–2009.gadam..

Cab. Order No. 684 - DEVELOPMENT PROGRAMME IN THE FIELD OF LABOUR PROTECTION

Cab. Order No. 684 - DEVELOPMENT PROGRAMME IN THE FIELD OF LABOUR PROTECTION

MK Rīkojums nr. 684 - Par Darba aizsardzības jomas attīstības programmu 2008.–2010.gadam (bez pielik..

Cab. Order No. 791 - On the Composition of the Internal Audit Council

Cab. Order No. 791 - On the Composition of the Internal Audit Council

MK Rīkojums nr. 791 - Par Iekšējā audita padomes sastāvu..

Cab. Order No. 821 - Regarding Establishment of the State Agency

Cab. Order No. 821 - Regarding Establishment of the State Agency "Latvian Geospatial Information Agency"

MK rīkojums Nr. 821 - Par valsts aģentūras "Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra" izveidi..

Cab. Reg. Proj. - Limited Air Service Rights

Cab. Reg. Proj. - Limited Air Service Rights

MK noteikumu projekts - Ierobežotu gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas, izmantošanas uzraudzīšana..

Cab.Order_No._544_-_Policy_Guidelines_2005-2015

Cab.Order_No._544_-_Policy_Guidelines_2005-2015

MK rīkojums nr. 544 - Par Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnēm 2..

Cab.Order_No._574_-_Expert_Forum_of_the_Latvian_National_Development_Plan

Cab.Order_No._574_-_Expert_Forum_of_the_Latvian_National_Development_Plan

MK rīkojums nr. 574 - Par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.–2013.gadam ekspertu foruma izvei..

Cab.Order_No._648_-_Implementation_of_Gender_Equality_2007-2010

Cab.Order_No._648_-_Implementation_of_Gender_Equality_2007-2010

MK rīkojums nr. 648 - Par Programmu dzimumu līdztiesības īstenošanai 2007.–2010.gadam..

Cab.Order_No._838_-_National_Sport_Development_Programme_2006-2012

Cab.Order_No._838_-_National_Sport_Development_Programme_2006-2012

MK rīkojums nr. 838 - MK rīkojums Par Nacionālo sporta attīstības programmu 2006.–2012.gadam..

no 16. līdz 30. kopā 205 (Lapu skaits - 14)