Likumi

Law on the Road User Charge (with amendments to 14.10.2021.)

Law on the Road User Charge (with amendments to 14.10.2021.)

Autoceļu lietošanas nodevas likums (līdz 14.10.2021.)..

Law on the Safety of Goods and Services (with amendments to 24.10.2019.)

Law on the Safety of Goods and Services (with amendments to 24.10.2019.)

Preču un pakalpojumu drošuma likums (līdz 24.10.2019.)..

Law on the Safety of Public Entertainment and Festivity Events (with amendments to 04.06.2020.)

Law on the Safety of Public Entertainment and Festivity Events (with amendments to 04.06.2020.)

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums (līdz 04.06.2020.)..

Law on the Security of Information Technologies (with amendments to 11.10.2018.)

Law on the Security of Information Technologies (with amendments to 11.10.2018.)

Informācijas tehnoloģiju drošības likums (līdz 11.10.2018.)..

Law On the Service Pension ... Professional Orchestra, Choir, etc. (with amendments to 09.09.2010)

Law On the Service Pension ... Professional Orchestra, Choir, etc. (with amendments to 09.09.2010)

Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku i..

Law on the Status of a Long-term Resident of the European Union in the Republic of Latvia (with amendments to 13.06.2013.)

Law on the Status of a Long-term Resident of the European Union in the Republic of Latvia (with amendments to 13.06.2013.)

Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā (līdz 13.06.2013.)..

Law On the Status of the Deputy of the Republic City Council and Municipality Council (with amendments to 23.09.2010)

Law On the Status of the Deputy of the Republic City Council and Municipality Council (with amendments to 23.09.2010)

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums (ar grozījumiem līdz 23.09.2010)..

Law on the Vehicle Operation Tax and Company Car Tax (with amendments to 28.07.2017.)

Law on the Vehicle Operation Tax and Company Car Tax (with amendments to 28.07.2017.)

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums (līdz 2..

Law On Trade Marks and Indications of Geographical Origin (with amendments to 11.12.2014.)

Law On Trade Marks and Indications of Geographical Origin (with amendments to 11.12.2014.)

Likums par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (ar grozījumiem līdz 11.12.2014.)..

Law On Washington Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973

Law On Washington Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973

Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvni..

Law on Water Management Services (with amendments to 12.10.2017.)

Law on Water Management Services (with amendments to 12.10.2017.)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums (līdz 12.10.2017.)..

Legal Deposit Law

Legal Deposit Law

Obligāto eksemplāru likums..

Management of European Union Structural Funds (with amendments to 11.12.2008)

Management of European Union Structural Funds (with amendments to 11.12.2008)

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums (ar grozījumiem līdz 11.12.2008)..

Management of Trans-European Network Projects Law

Management of Trans-European Network Projects Law

Eiropas komunikāciju tīklu projektu vadības likums..

Mandatory Military Service Law

Mandatory Military Service Law

Obligātā militārā dienesta likums..

no 166. līdz 180. kopā 580 (Lapu skaits - 39)