Likumi

Law on the Information System of Restricted Territories (with amendments to 23.03.2017.)

Law on the Information System of Restricted Territories (with amendments to 23.03.2017.)

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums (ar groz. līdz 23.03.2017.)..

Law on the Latgale Special Economic Zone (with amendments to 14.05.2020.)

Law on the Latgale Special Economic Zone (with amendments to 14.05.2020.)

Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums (līdz 14.05.2020.)..

Law on the Latvian Environmental Protection Fund (with amendments to 03.04.2019.)

Law on the Latvian Environmental Protection Fund (with amendments to 03.04.2019.)

Latvijas vides aizsardzības fonda likums (līdz 03.04.2019.)..

Law on the Latvian Society House of Rīga

Law on the Latvian Society House of Rīga

Rīgas Latviešu biedrības nama likums..

Law On the Liepāja Special Economic Zone (with amendments to 31.03.2016.)

Law On the Liepāja Special Economic Zone (with amendments to 31.03.2016.)

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums (līdz 31.03.2016.)..

Law on the Management of the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism (with amendments to 16.12.2010.)

Law on the Management of the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism (with amendments to 16.12.2010.)

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ..

Law on the Management of the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism for the Period 2014-2021

Law on the Management of the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism for the Period 2014-2021

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada peri..

Law on the Management of the Funds Created within the Framework of the General Programme “Solidarity and Management of Migration Flows”

Law on the Management of the Funds Created within the Framework of the General Programme “Solidarity and Management of Migration Flows”

Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadība..

Law on the Management of the Spread of COVID-19 Infection (with amendments to 17.03.2022.)

Law on the Management of the Spread of COVID-19 Infection (with amendments to 17.03.2022.)

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums (līdz 17.03.2022.)..

Law on the National Defence Training and the Youth Guard

Law on the National Defence Training and the Youth Guard

Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums..

Law on the Official Electronic Address (with amendments to 12.12.2019.)

Law on the Official Electronic Address (with amendments to 12.12.2019.)

Oficiālās elektroniskās adreses likums (līdz 12.12.2019.)..

Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing (with amendments to 23.09.2021.)

Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing (with amendments to 23.09.2021.)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas liku..

no 451. līdz 465. kopā 580 (Lapu skaits - 39)